21/04/2021

SongkhlaFocus Unlimited Transmission

แล้วคุณจะหลงรักที่นี่ “หัวเขาแดง”

เดินทางตามรอยทางประวัติศาสตร์ เรียงร้อยเรื่องราวจากอดีตจนถึงปัจจุบัน

ความสวยงามที่ซ่อนเรื่องราวมากมายที่จะดึงคุณให้ตกหลุมรัก ดื่มด่ำไปกับบรรยากาศร่มรื่นที่ปกคลุมไปด้วยธรรมชาติที่เป็นสมุนไพรนานาพรรณ

เชิญชวนให้มาท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ เดินตามรอยแม่หญิงการะเกด แล้วคุณจะหลงรักที่นี่ ณ หัวเขาแดง สิงหนคร เมืองซิงกอร่าบ้านเรา

You may also like