19/04/2021

SongkhlaFocus Unlimited Transmission

รพ.มหาราชนครศรีฯ เตรียม! ฉีดเข็มแรก พรุ่งนี้!


เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 7 เม.ย.64 ที่ห้องประชุมโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช นายแพทย์ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช พร้อมคณะแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ ร่วมกันซักซ้อมและทดสอบการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 จำนวน 8 ขั้นตอน ประกอบด้วย ทำบัตร ชั่งน้ำหนัก ซักประวัติ รอฉีด เข้ารับการฉีด พักรอดูอาการ 30 นาที ตรวจสอบก่อนกลับบ้าน แสดงผลในไลน์หมอพร้อม ซึ่งทุกขั้นตอนใช้เวลาไม่เกิน 40 นาที ทั้งนี้เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างความมั่นใจ


สำหรับจังหวัดนครศรีธรรมราช รับมอบวัคซีนโควิด-19 ล็อตแรกจำนวน 2,200 โดส โดยกำหนดฉีดให้บุคลากรทางการแพทย์ และอสม.ด่านหน้า ซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงในการลงพื้นที่ป้องกันโควิด-19
สำหรับโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช รับมอบวัคซีนโควิด-19 ล็อตแรกของจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยระยะแรกกำหนดฉีดให้กับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข จำนวน 600 ราย และอสม.ด่านหน้า จำนวน 500 ราย โดยกำหนดให้บริการฉีดวัคซีนระยะที่ 1 ให้บุคคลทรงการแพทย์เข็มแรกในวันที่ 8 เม.ย.64 และจะฉีดวัคซีนให้แล้วเสร็จในวันที่ 9 เม.ย.64
สำหรับสถานการณ์ล่าสุด เพจศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช มีการอัพเดทสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ของจังหวัดนครศรีธรรมราช ล่าสุดพบว่ามีผู้ป่วยโควิด – 19 จำนวน 1 ราย ส่วนไทม์ไลน์ผู้ป่วยรายล่าสุดอยู่ระหว่างการตรวจสอบ

You may also like