18/04/2021

SongkhlaFocus Unlimited Transmission

ชาว”กลับเพชร”ภาคภูมิ! ผอ.ขึ้นรับโล่ EMNC

ขอแสดงความยินดีกับ นางเพ็ญธนา วราหะกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนกลับเพชรศึกษารับโล่เกียรติคุณ ภายใต้นวัตกรรม “ผู้บริหารดีเด่นการบริหารจัดการโดยใช้ศูนย์เครือข่ายเป็นฐาน (EMNC)”  สช.จ.สงขลา “ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนดีเด่น” ประจำปี 2564 Private School Administrator of the Year 2021 จากกระทรวงศึกษาธิการ โดย ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบโดย ท่าน ดร.อรรถพล ตรึกตรอง เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2564 ณ โรงแรมหรรษาเจบี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

You may also like