18/04/2021

SongkhlaFocus Unlimited Transmission

ทำบุญ 2 ทอด! พ่อเมืองสงขลาร่วมพิธี วางพวงมาลาผลไม้-ให้ทานลิงไปในตัว

เช้าวันนี้ (8 เม.ย.64) เวลา 07.30 น.ที่พระอนุสาวรีย์กรมหลวงลพบุรีราเมศวร์ บนเขาน้อย อ.เมืองสงขลา จังหวัดสงขลา นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นำข้าราชการพลเรือน ตุลาการ ทหาร ตำรวจ ร่วมพิธีวางพวงมาลาผลไม้สด ถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ายุคคลทิฆัมพร กรมหลวงลพบุรีราเมศวร์ เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงออกถึงความจงรักภักดีโดยมีส่วนราชการต่างนำพวกมาลาที่ประดับตกแต่งด้วยผลไม้หลากหลายชนิดแทนพวงมาลาแบบดอกไม้สดมาร่วมในพิธี
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ายุคลทิฆัมพร กรมหลวงลพบุรีราเมศวร์ เป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้เป็นข้าหลวงเทศาภิบาลมณฑลนครศรีธรรมราช ซึ่งมีจุดศูนย์กลางอยู่ที่จังหวัดสงขลา ในขณะที่พระองค์ทรงดำรงตำแหน่งข้าหลวงเทศาภิบาล และสมุหเทศาภิบาล ผู้สำเร็จราชการมณฑลนครศรีธรรมราช ระหว่างปี พ.ศ. 2453 – 2458 และอุปราชมณฑลปักษ์ใต้ ระหว่างปี พ.ศ. 2458 – 2468 พระองค์ทรงเลือกเอาเมืองสงขลาเป็นที่ตั้งที่ว่าการมณฑล โดยการโปรดให้สร้างพระตำหนักเขาน้อยสำหรับเป็นที่ประทับอย่างถาวร ตลอดระยะเวลา 15 ปี ที่พระองค์ทรงดำรงตำแหน่งทางการปกครองได้พัฒนาด้านการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม การเมือง และการศึกษาให้เจริญยิ่งขึ้นอย่างมาก และที่สำคัญพระองค์ทรงช่วยปกป้องแผ่นดินภาคใต้ให้พ้นวิกฤตการจากการคุกคามของอังกฤษ และทรงมีส่วนสำคัญยิ่งที่ทำให้แผ่นดินปักษ์ใต้ทั้งหมดยังคงเป็นผืนแผ่นดินในราชอาณาจักรไทยมาได้ตราบเท่าทุกวัน
สำหรับพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะในวันนี้ จะเป็นพวงมาลาที่ทำจากผลไม้ทั้งหมด โดยส่วนราชการต่างร่วมกันนำพวงมาลาที่ประดับด้วยผลไม้หลากหลายชนิดแทนดอกไม้สด เพื่อให้ลิงซึ่งอาศัยอยู่บริเวณเขาน้อยจำนวนมากได้กินหลังเสร็จสิ้นพิธี ทั้งนี้นอกจากจะเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและแสดงออกถึงความจงรักภักดีสมเด็จพระเจ้า บรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ายุคลทิฆัมพรกรมหลวงลพบุรีราเมศวร์แล้ว ยังถือเป็นการให้ทานแก่ลิงที่อาศัยอยู่บริเวณเขาน้อยอีกด้วย

You may also like