18/04/2021

SongkhlaFocus Unlimited Transmission

กระบี่จัดสงกรานต์วิถีใหม่ ย้ำ! โควิดการ์ดอย่าตก!

เมื่อเวลา 10.00 วันที่ 8 เม.ย.64 ที่บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดกระบี่ พันตำรวจโทหม่อมหลวงกิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานพิธีเปิดงานสืบสานวัฒนธรรมไทย สงกรานต์วิถีใหม่ จังหวัดกระบี่ ประจำปี 2564 ภายใต้วิถีใหม่ตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 โดยผู้ว่าราชจังหวัดกระบี่ ได้ทำพิธีสรงน้ำพระพุทธรูป พระภิกษุ สงฆ์ รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ และผู้อาวุโสที่มีคุณูปการต่อจังหวัดกระบี่ จากนั้นนายสมชาย หาญภักดีปฏิมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ นายอนุวรรต์ โหมดพริ้ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ และผู้บริหารระดับสูงของจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธี รดน้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่


ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ กล่าวว่า เทศกาลสงกรานต์ ถือเป็นประเพณีวันขึ้นปีใหม่มาแต่โบราณ เป็นประเพณีที่งดงามแสดงออกถึงธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมของไทย ควรค่าแก่การอนุรักษ์ และส่งเสริมให้เป็นมรดกอันดีงามด้านประเพณี เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญแสดงออกถึงความกตัญญูรู้คุณต่อผู้มีพระคุณ ด้วยการจัดกอิจกรรมสรงน้ำ ทำบุญตักบาตร เข้าวัดฟังเทศน์ รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ รวมทั้ง รณรงค์เชิญชวนให้แต่งกายด้วยชุดสุภาพใช้ผ้าไทย ผ้าไทย ผ้าท้องถิ่นหรือชุดไทยย้อนยุค


สำหรับประเพณีสงกรานต์ ปีนี้ สืบเนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันเกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรคน่า 2019 ทางจังหวัดกระบี่ จึงได้จัดกิจกรรม งานสืบสานวัฒนธรรมไทย ภายใต้แนวคิดสงกรานต์วิถีใหม่ ทุกคนที่เข้าร่วมงานจะต้องสวมหน้ากากอนามัน วัดอุณหภูมิร่างกาย และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการที่กระทรวงสาธารสุขกำหนด เป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด19 ซึ่งในส่วนของจังหวัดกระบี่ ยังไม่พบการระบาดในรอบที่สาม แต่ขอให้ประชาชนอย่าประมาทต้องปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

You may also like