19/04/2021

SongkhlaFocus Unlimited Transmission

นรา คุมเข้มโควิด-19 ย้ำ!กลุ่มเสี่ยงต้องกักตัว

ผู้ว่าฯนราธิวาส ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนราธิวาส ครั้งที่ 16/2564 เตรียมยกระดับมาตรการเข้มเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID – 19 โดยให้ความสำคัญกับกลุ่มสัมผัสเสี่ยงสูงที่จะต้องกักกันตัวทุกคน


วันนี้ (8 เม.ย. 64) ที่ห้องประชุมพระนราภิบาลชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนราธิวาส ครั้งที่ 16/2564 โดยมีนายก้องสกุล จันทราช ปลัดจังหวัดนราธิวาส นายแพทย์วิเศษ สิรินทรโสภณ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม


นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า ขณะนี้จังหวัดนราธิวาสยังคงมาตรการเดิมแต่จะมีการยกระดับมาตรการให้มีความเข้มข้นมากขึ้นตามความเหมาะสมของสถานการณ์
สำหรับมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคตามคำสั่งจังหวัดนราธิวาสที่บังคับอยู่ในปัจจุบัน มีมาตรการควบคุมทางสาธารณสุข , มาตรการควบคุมตลาด และถนนคนเดิน , มาตรการจุดสกัดเพื่อคัดกรองผู้เดินทางเข้า – ออกพื้นที่จังหวัดนราธิวาส , มาตรการให้ทุกคนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส สวมหน้ากากอนามัย , มาตรการการชุมนุม มั่วสุม หรือการจัดทำกิจกรรม , การปลอมแปลงเอกสารทางราชการ เพื่อแสดงว่าเป็นผู้ผ่านการกักกันตนตามคำสั่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ


ด้านนายแพทย์วิเศษ สิรินทรโสภณ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า ในวันนี้ (8 เมษายน 2564) มีผู้ป่วยรายใหม่ในจังหวัดนราธิวาส 146 ราย สำหรับการจัดตั้งสถานพยาบาลที่รับผู้ป่วยติดเชื้อ COVID – 19 ได้แยกตามประเภทอาการ โดยขณะนี้ได้ตรวจเจ้าหน้าที่ของเรือนจำทั้งหมดแล้ว ซึ่งจะมีการดูแลอย่างเป็นระบบใกล้เคียงกับโรงพยาบาล โดยเรือนจำจังหวัดนราธิวาสได้ใช้มาตรการ Bubble and Seal คนในไม่ให้ออก คนนอกไม่ให้เข้า เป้าหมายเพื่อให้คนนราธิวาสปลอดภัย แม้จะไม่สะดวกสบายมากนัก แต่ถ้าทุกคนช่วยกันก็จะสามารถคลี่คลายสถานการณ์ได้โดยเร็ว ทั้งนี้ ที่ประชุมได้ร่วมกันหารือแนวทางให้ผู้ที่สัมผัสเสี่ยงสูงต้องมีการกักกันตนเองตามมาตรฐานที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด ทั้งการ Local Quarantine (LQ) และ Home Quarantine (HQ) รวมทั้งจะทำหนังสือขอความร่วมมือไม่ให้มีการเดินทางออกนอกจังหวัดนราธิวาส และไม่เดินทางไปในพื้นที่สีแดง 5 จังหวัด ยกเว้นมีความจำเป็น


ที่ประชุมยังได้ร่วมกันพิจารณามาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดในกิจกรรม/พื้นที่เสี่ยงการแพร่ระบาดโรค COVID – 19 โดยมีมาตรการช่วงสงกรานต์ 12 -18 เมษายน ที่อนุญาตให้สามารถจัดกิจกรรมได้แต่มีผู้ร่วมกิจกรรมไม่เกิน 50 คน ฯลฯ รวมทั้งสถานบริการ และร้านอาหารสามารถเปิดได้ไม่เกินเวลา 23.00 น. ในด้านมาตรการในการปฏิบัติศาสนกิจช่วงเดือนรอมฎอนให้ยึดตามประกาศของจุฬาราชมนตรี
นอกจากนี้ ยังมีมาตรการในการตรวจคัดเลือกทหารกองประจำการใหม่ หรือเกณฑ์ทหาร 2564 ซึ่งผู้กักกันตัว ถือเป็นเหตุสุดวิสัยและสามารถแจ้งเหตุได้ภายหลังการกักกันตัว รวมทั้งมีการขอจัดสรร Local Quarantine เพิ่มเติมคือที่ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 9 อำเภอบาเจาะ อีก 1 แห่ง และมีการขออนุมัติหลักการตามมาตรการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID – 19 ซึ่งจะดำเนินการในช่วงเดือนเมษายน – มิถุนายน 2564 ซึ่งที่ประชุมได้เห็นชอบ ในมาตรการดังกล่าวแล้ว

You may also like