19/04/2021

SongkhlaFocus Unlimited Transmission

รองผู้ว่าฯปัตตานี มอบน้ำดื่มแทนใจ ช่วงสงกรานต์

วันนี้ (9 เม.ย.64) เวลา 09.00 น. นายราชิต สุดพุ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรี ตระกูล โทธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี รับมอบมอบน้ำดื่ม และของใช้จำเป็น ประกอบด้วย กระบองไฟ เสื้อกั๊กสะท้อนแสง จากบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)เพื่อส่งมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงานศูนย์ปฎิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2564 ของจังหวัดปัตตานี ทั้ง 12 อำเภอ โดยมี นายกาส เส็นโต๊ะเย็บ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปัตตานี พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมรับมอบด้วย

You may also like