18/05/2021

สงขลาโฟกัส "ข่าวใกล้ตัว สื่อรอบด้าน สร้างสรรค์"

พ่อเมืองตรัง มอบเกียรติบัตรจบแก่นักเรียนปี 63

(9 เมษายน 2564) นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีปัจฉิมนิเทศและมอบประกาศนียบัตรมอบเกียรติบัตรนักเรียนจบหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563 (โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ) ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ ห้องธนารมย์ 1-2 โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา อ.เมืองตรัง

You may also like