16/05/2021

สงขลาโฟกัส "ข่าวใกล้ตัว สื่อรอบด้าน สร้างสรรค์"

สงขลาระส่ำ! ผวจ.เร่งประชุมหารือโควิด

จังหวัดสงขลา ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เร่งหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระบาดระลอกใหม่


วันนี้ (9 เม.ย.64) ที่ ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเป็นการด่วน เพื่อเร่งหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระบาดระลอกใหม่ โดยมี นายแพทย์.อุทิศศักดิ์ หริรัตนกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลาพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศไทย ขณะนี้ มีการเกิดการแพร่ระบาดเพิ่มมากขึ้น จังหวัดสงขลาจึงเร่งหารือร่วมกับคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา สาธารณสุขจังหวัดสงขลา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดแนวทาง และวางแผนการทำงานของเจ้าหน้าที่ เพื่อเตรียมรับมือกับการแพร่ระบาดในระลอกใหม่ได้ทันท่วงที ทั้งนี้หากในที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา วันนี้มีข่าวสารในประเด็นใดที่สำคัญ ซึ่งต้องประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบ จะมีการประกาศประชาสัมพันธ์ให้ทราบต่อไป

 

You may also like