18/05/2021

สงขลาโฟกัส "ข่าวใกล้ตัว สื่อรอบด้าน สร้างสรรค์"

ชาวบ้านร่วมส.ส.อรุณ ผลักดัน”สวนป่าฯ” เป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ที่บ่อตรุ

วันที่ 11 เมษายน 2564 ที่สวนป่าทักษิณต.บ่อตรุ อ.ระโนด จ.สงขลา ร.ต.อ. อรุณ สวัสดี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 4 สงขลา พร้อมด้วยนายกระจายศักดิ์ ศรีสงค์ ว่าที่นายกเทศบาลตำบลบ่อตรุ ร่วมประชุมกับชาวบ้านในพื้นที่ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่บริเวณป่าทักษิณซึ่งเป็นพื้นที่สาธารณะริมชายหาดให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และพักผ่อน เน้นดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามายังพื้นที่เพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ และหนุนให้เกิดการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นอย่างรวดเร็วหลังจากสถานการณ์ COVID – 19 คลี่คลาย

ร.ต.อ. อรุณ สวัสดี เปิดเผยว่า ภายหลังได้ร่วมประชุมสรุปว่าชาวบ้านต้องการพัฒนาพื้นที่บริเวณนี้ ให้เป็นพื้นที่ป่าซึ่งจะมีการนำพรรณไม้และดอกไม้นานาชนิดมาปลูกบนพื้นที่กว่า 200 ไร่ ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว โดยชุมชน ซึ่งเป็นการท่องเที่ยวที่คำนึงถึงความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม สังคม และวัฒนธรรม โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางการพัฒนาและได้รับประโยชน์จากการท่องเที่ยวในอนาคต ดังนั้นการที่จะให้ชุมชนดำเนินการท่องเที่ยวนับว่ามีความจำเป็นที่จะต้องเตรียมความพร้อมในการจัดการการท่องเที่ยว  กระตุ้นให้คนในพื้นที่เห็นความสำคัญในการท่องเที่ยวชุมชุน นอกจากนี้ยังเป็นการเพิ่มการรับรู้และความเข้าใจในบทบาทของชุมชนท้องถิ่นต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอีกด้วย

ร.ต.อ. อรุณ ยังกล่าวอีกว่า อย่างไรก็ตามในการผลักดันการท่องเที่ยวในคาบสมุทรสทิงพระนั้น จะต้องเพิ่มแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยวเพื่อรองรับผู้มาเยือน ดังนั้นการท่องเที่ยวโดยชุมชนจึงตอบโจทย์ทั้งเรื่องการเพิ่มแหล่งท่องเที่ยว และการกระจายรายได้สู่ฐานราก เนื่องจากแต่ละชุมชนมีอัตลักษณ์เฉพาะตัว และมีเสน่ห์ดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติที่แตกต่างกัน

You may also like