16/05/2021

สงขลาโฟกัส "ข่าวใกล้ตัว สื่อรอบด้าน สร้างสรรค์"

ฌาปนกิจ​นายไสว อดีต ส.ส. 8 สมัย ‘นิพนธ์​’ ร่วมทอดผ้าไตร

11 เมษายน 2564 นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ประธานในการทอดผ้าไตรบังสุกุล และฌาปนกิจ อาจารย์ใหญ่ คุณพ่อไสว พัฒโน อดีต ส.ส. 8 สมัยจากพรรค ปชป. และเป็นอดีตรัฐมนตรี 3 กระทรวงคือ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม บิดานายไพร พัฒโน อดีตนายกเทศมนตรีเทศบาลนครหาดใหญ่ ณ วัดโคกนาว อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

 

You may also like