18/05/2021

สงขลาโฟกัส "ข่าวใกล้ตัว สื่อรอบด้าน สร้างสรรค์"

ท่าอากาศยานเมืองคอน เพิ่มความมั่นใจ ฆ่าเชื้อหลังหมดไฟลท์บิน

วันที่ 11 เม.ย.64 เวลา 21.30 น. ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช ได้มีการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคหลังจากที่หมดไฟลท์บินของวัน โดยมีการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อภายในอาการทุกจุดทั้งห้องผู้โดยสารขาเข้า-ขาออก สายพานลำเลียงสัมภาระ จุดเช็ดอิน จุดจำหน่ายตั๋วโดยสาร ร้านจำหน่ายอาหาร-เครื่องดื่ม ห้องน้ำห้องส้วม จุดนั่งพักคอย เป็นต้น เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่ใช้บริการสนามบินนครศรีธรรมราช ซึ่งปัจจุบันมีเที่ยวบินไป-กลับให้บริการเฉลี่ยวันละ 38-44 เที่ยว มีผู้โดยสารประมาณ 4,000-5,000 คนต่อวัน

You may also like