18/05/2021

สงขลาโฟกัส "ข่าวใกล้ตัว สื่อรอบด้าน สร้างสรรค์"

ผวจ.ลงเยี่ยมเจ้าหน้าที่ศูนย์ป้องกันฯ ย้ำ! สงขลามาตรการพร้อมช่วง 7 วัน

 

วันนี้ (11 เม.ย.64 ) นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นายชวกิจจ์ สุวรรณคีรี นายอำเภอหาดใหญ่ นายเชาวลิต นิฒรรัตน์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา และคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำจุดตรวจปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2564 ในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ จำนวน 3 จุด ประกอบด้วย จุดตรวจบ้านหัวควาย ตำบลคูเต่า, จุดตรวจบ้านหูแร่ ตำบลทุ่งตำเสา และจุดตรวจด่านชุมชนเทศบาลเมืองควนลัง พร้อมมอบสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นในการปฏิบัติงานให้กับเจ้าหน้าที่ รวมถึงได้พูดคุยให้กำลังใจและกล่าวชื่นชมเจ้าหน้าที่ที่เสียสละเวลาในการปฏิบัติงานเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 10 – 16 เมษายน 2564 ภายใต้การรณรงค์ “สงกรานต์สุขใจ ขับขี่ปลอดภัย ห่างไกลโควิด”

นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า จังหวัดสงขลาได้ดำเนินมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2564 ในช่วง 7 วันอันตราย อย่างจริงจัง และต่อเนื่อง เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ทั้งในด้านการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน การรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อร่วมใจลดอุบัติเหตุทางถนน การเฝ้าระวังและบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนจากอุบัติเหตุบนท้องถนน และลดปัจจัยเสี่ยงที่เป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดอุบัติเหตุได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทั้งนี้ จึงขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน รักษาวินัยจราจร ขับรถยนต์คาดเข็มขันนิรภัย ขับมอเตอร์ไซค์สวมใส่หมวกกันน็อค และมีน้ำใจกับเพื่อร่วมทาง เมาไม่ขับและง่วงให้จอดพัดพัก เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุและการสูญเสียทรัพย์สิน รวมถึงการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 อย่างเข้มงวดช่วงเทศกาลสงกรานต์ ด้วยการสวมหน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัย การเว้นระยะห่าง ไม่รวมตัวกันของกลุ่มคนจำนวนมาก และหมั่นล้างมือบ่อยๆ

สำหรับบรรยากาศการจราจรในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ พบว่ามีรถสัญจรไม่หนาแน่น เนื่องจากในปีนี้จังหวัดสงขลางดจัดกิจกรรมการเล่นสาดน้ำ และกิจกรรมต่างๆ เนื่องจากมีการแพร่ระบาดโควิด-19 ระลอกล่าสุด จึงทำให้พี่น้องประชาชน และนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เลือกที่จะหยุดอยู่บ้าน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคระบาดโควิด-19

 

You may also like