18/05/2021

สงขลาโฟกัส "ข่าวใกล้ตัว สื่อรอบด้าน สร้างสรรค์"

สงขลา สร้างความมั่นใจลงเยี่ยมจุดตรวจอุบัติเหตุ คุมเข้มโควิด!

รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นำทีมตรวจเยี่ยมจุดตรวจร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564 เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ พร้อมเน้นย้ำเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานอย่างจริงจังและเข้มงวด ควบคู่กับมาตรการป้องกันโควิด-19

วันนี้ (12 เม.ย. 64) นายวรณัฏฐ์ หนูรอต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย พันตำรวจเอก พงษ์พันธ์ จันทรอาภา รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา นายเชาวลิต นิฒรรัตน์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา ลงพื้นที่เยี่ยมจุดตรวจป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน และจุดบริการอำนวยความสะดวกในการเดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564 ภายใต้การรณรงค์ “สงกรานต์สุขใจ ขับขี่ปลอดภัย ห่างไกลโควิด” จำนวน 5 จุดตรวจ ในพื้นที่อำเภอเมืองสงขลา อำเภอบางกล่ำ อำเภอควนเนียง และอำเภอรัตภูมิ พร้อมมอบสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นในการปฏิบัติงานให้กับเจ้าหน้าที่ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ

สำหรับจุดตรวจดังกล่าว เป็นจุดบริการในการเดินทางของประชาชน ร่วมทั้งดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นในเส้นทาง ซึ่งในแต่ละจุดตรวจจะมีเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจากส่วนราชการต่าง ๆ รวมทั้งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน สมาชิกกองอาสาสมัครรักษาดินแดน เจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ ผู้นำท้องที่ ผู้นำชุมชนและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขคอยดูแลและอำนวยความสะดวก ระหว่างวันที่ 10–16 เมษายน 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง

โอกาสนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ได้กล่าวขอบคุณและชื่นชมเจ้าหน้าที่ที่เสียสละเวลาช่วงวันหยุดยาวมาช่วยกันปฏิบัติงานดูแลประชาชนตลอดเทศกาลสงกรานต์ พร้อมขอให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวัง คำนึงถึงความปลอดภัยและป้องกันตนในห้วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 รวมทั้งขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนเดินทางด้วยความระมัดระวัง ปฏิบัติตามกฎหมายจราจร และมาตรการป้องกันอุบัติเหตุอย่างเคร่งครัด เพื่อลดอัตราการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน

 

You may also like