06/05/2021

ข่าวใกล้ตัว สื่อรอบด้าน สร้างสรรค์

สงขลา 3 วัน อุบัติเหตุ​ 31 ครั้ง! ยอดรวมจักรยาน​ยนต์สูงสุด!

จังหวัดสงขลา รายงานผลการปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564 พร้อมเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ช่วยกันกวดขันวินัยจราจร ควบคู่กับมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเข้มงวด

วันนี้ (13 เม.ย. 64) ที่ห้องประชุม Conference ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายวงศกร นุ่นชูคันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นายเชาวลิต นิฒรรัตน์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564 ภายใต้การรณรงค์ “สงกรานต์สุขใจ ขับขี่ปลอดภัย ห่างไกลโควิด” ระหว่างวันที่ 10-16 เมษายน 2564 พร้อมได้เน้นย้ำเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายให้ดูแลและอำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่ ทั้งในเรื่องของการป้องกันโควิด-19 และการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน โดยเฉพาะโควิด-19 ให้ประชาชนสวมหน้ากากตลอดเวลา หมั่นล้างมือ เว้นระยะห่าง การวัดอุณหภูมิและโหลดแอปไทยชนะ เป็นต้น
สำหรับผลการปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564 พบว่าจังหวัดสงขลา มีอุบัติเหตุสะสม 3 วัน รวม 31 ครั้ง บาดเจ็บ 31 ราย และเสียชีวิต 3 ราย โดยอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดจากตัดหน้ากระชั้นชิด และขับรถเร็วเกินกำหนด ส่วนยานพาหนะที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ รถจักรยานยนต์ ด้านพฤติกรรมเสี่ยงที่ทำให้เสียชีวิตและบาดเจ็บเกิดจากการไม่สวมหมวกนิรภัย มียานพาหนะถูกเรียกตรวจสะสม จำนวน 19,257 คัน และมีผู้ถูกดำเนินคดีตาม 10 มาตรการ รสขม. จำนวน 3,108 ราย ซึ่งพบว่าไม่มีใบขับขี่ ไม่สวมหมวกนิรภัย และฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร ส่วนอำเภอที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ อำเภอจะนะ อำเภอเมือง และอำเภอหาดใหญ่ ตามลำดับ

 

You may also like