16/05/2021

สงขลาโฟกัส "ข่าวใกล้ตัว สื่อรอบด้าน สร้างสรรค์"

หาดใหญ่​สูงสุด! อุบัติเหตุ​สงกรานต์ วอนปชช.​ระมัดระวังใช้รถใช้ถนน

จังหวัดสงขลา ร่วมประชุม conference สรุปและรายงานผลการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2564 พร้อมวิเคราะห์สาเหตุและแนวทางแก้ไข


วันนี้ (14 เม.ย.64) เวลา 9.30 น. ที่ห้องประชุม Conference ศาลากลางจังหวัดสงขลา นางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นายเชาวลิต นิฒรรัตน์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา หัวหน้าส่วนราชการ และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม conference สรุปและรายงานผลการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2564 พร้อมวิเคราะห์สาเหตุและแนวทางแก้ไข


สำหรับการรายงานผลการปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2564 จังหวัดสงขลา ข้อมูลสถิติวันที่ 4 ของการรณรงค์ ประจำวันที่ 13 เมษายน 2564 จังหวัดสงขลา เกิดอุบัติเหตุรวม 9 ครั้ง บาดเจ็บ 10 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นมาจากสาเหตุหลักๆ คือ วิสัยทัศน์ไม่ดี เมาสุรา สภาพถนน และขับรถเร็วเกินกำหนด เกิดอุบัติเหตุมากที่สุดจากรถมอเตอร์ไซค์ ซึ่งมีพฤติกรรมเสี่ยงที่ทำให้เสียชีวิตและบาดเจ็บ คือ ไม่สวมหมวกนิรภัยและไม่ใช่ความผิดตาม 10 มาตรการ ส่วนจำนวนผู้ที่มีความผิดและถูกดำเนินคดีตาม 10 มาตรการ ประจำวันที่ 13 เมษายน 2564 จำนวน 1,445 ราย ส่วนใหญ่กระทำผิดฐานไม่สวมหมวกนิรภัย ไม่มีใบขับขี่ และ ฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร โดยอำเภอที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ อำเภอหาดใหญ่ รองลงมาคือ อำเภอเมืองสงขลา และอำเภอสะเดา


นอกจากนี้ ในที่ประชุมร่วมกันหารือและพิจารณา การดำเนินการของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องพร้อมปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี2564 อาทิ มาตรการด้านการบริหารจัดการ แนวทางปฏิบัติ และข้อสั่งการ มาตรการลดปัจจัยเสี่ยงด้านคน ยานพาหนะ สภาพแวดล้อม มาตรการด้านการตอบสนองหลังเกิดอุบัติเหตุและมาตรการด้านการประชาสัมพันธ์


ทั้งนี้จังหวัดสงขลาขอความร่วมมือประชาชน หากมีความจำเป็นต้องใช้รถใช้ถนนขอให้ตรวจเช็คสภาพรถ ผู้ขับขี่ต้องมีความพร้อมทางร่างกายและจิตใจ เดินทางด้วยความระมัดระวัง และปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนนที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้

You may also like