06/05/2021

ข่าวใกล้ตัว สื่อรอบด้าน สร้างสรรค์

รองผู้ว่าฯสงขลา ลงพื้นที่ อ.สะเดา เยี่ยมจุดตรวจ ช่วงสงกรานต์

รองผู้ว่าฯสงขลา ลงพื้นที่อำเภอสะเดาตรวจเยี่ยมจุดตรวจป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2564 พร้อมมอบสิ่งของและของใช้จำเป็นแก่เจ้าหน้าที่ ให้ปฏิบัติงานอย่างเข้มแข็ง ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ควบคู่ไปด้วย

วันที่ 14 เม.ย. 64 นางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นำส่วนราชการลงพื้นที่อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา เยี่ยมจุดตรวจป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน และจุดบริการอำนวยความสะดวกในการเดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564 ภายใต้การรณรงค์ “สงกรานต์สุขใจ ขับขี่ปลอดภัย ห่างไกลโควิด” พร้อมมอบสิ่งของเครื่องใช้จำเป็น และกล่าวให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน โดยการจราจรถือว่าเบาบางลงมากจากปีที่ผ่านมา เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการออกจากบ้านและงดการเดินทางไกล

สำหรับจุดตรวจป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน และจุดบริการอำนวยความสะดวกในการเดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564 จะให้บริการประชาชน ตั้งแต่วันที่ 10 – 16 เมษายน 2564 มีการจัดทีมเจ้าหน้าที่ อาทิ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน สมาชิกกองอาสาสมัครรักษาดินแดน เจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ ผู้นำท้องที่ ผู้นำชุมชน เจ้าหน้าที่สาธารณสุข รวมถึงเจ้าหน้าที่จากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องมาประจำจุดตรวจ เพื่อปฏิบัติงานอำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชน ภายใต้การรณรงค์ “สงกรานต์สุขใจ ขับขี่ปลอดภัย ห่างไกลโควิด”

You may also like