18/05/2021

สงขลาโฟกัส "ข่าวใกล้ตัว สื่อรอบด้าน สร้างสรรค์"

มท.2 ลงพื้นที่สงขลาให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ช่วงสงกรานต์

มท.2 ลงพื้นที่จังหวัดสงขลา ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ที่ประจำจุดตรวจป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน และจุดบริการอำนวยความสะดวกในการเดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564 ภายใต้การรณรงค์ “สงกรานต์สุขใจ ขับขี่ปลอดภัย ห่างไกลโควิด”

วันนี้ (14 เม.ย. 64) นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยนายวรณัฏฐ์ หนูรอต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายเชาวลิต นิฒรรัตน์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา นำหัวหน้าส่วนราชการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่จังหวัดสงขลา ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ที่ประจำจุดตรวจป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน และจุดบริการอำนวยความสะดวกในการเดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564 ภายใต้การรณรงค์ “สงกรานต์สุขใจ ขับขี่ปลอดภัย ห่างไกลโควิด” ณ ด่านตรวจหน้า สภ.ควนมีด ด่านตรวจบ้านด่าน และด่านตรวจหน้า ป.พัน 5

สำหรับจุดตรวจป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน และจุดบริการอำนวยความสะดวกในการเดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564 จะให้บริการประชาชน ตั้งแต่วันที่ 10 – 16 เมษายน 2564 มีการจัดทีมเจ้าหน้าที่ อาทิ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน สมาชิกกองอาสาสมัครรักษาดินแดน เจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ ผู้นำท้องที่ ผู้นำชุมชน เจ้าหน้าที่สาธารณสุข รวมถึงเจ้าหน้าที่จากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องมาประจำจุดตรวจ เพื่อปฏิบัติงานอำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชน ภายใต้การรณรงค์ “สงกรานต์สุขใจ ขับขี่ปลอดภัย ห่างไกลโควิด”

โอกาสนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้มอบสิ่งของและของใช้จำเป็นแก่เจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจ จุดต่างๆ พร้อมกล่าวให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ในการทำงาน และเน้นย้ำให้ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถโดยไม่ลืมคำนึงถึงการป้องกันตนเองจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อีกทั้งได้กล่าวขอบคุณและชื่นชมเจ้าหน้าที่ ที่สละเวลาในช่วงวันหยุดยาวเพื่อปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่ใช้รถใช้ถนน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี2564 นี้ด้วย

You may also like