06/05/2021

ข่าวใกล้ตัว สื่อรอบด้าน สร้างสรรค์

ศป.ถ.สงขลา สรุปยอดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงสงกรานต์

ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี2564 จังหวัดสงขลา สรุปผลและรายงานผลประจำวัน การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนฯ ภายใต้การรณรงค์ “สงกรานต์สุขใจ ขับขี่ปลอดภัย ห่างไกลโควิด”

วันนี้ (15 เม.ย.64) เวลา 9.30 น. ที่ห้องประชุม Conference ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายวรณัฏฐ์ หนูรอต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นายเชาวลิต นิฒรรัตน์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา หัวหน้าส่วนราชการ และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม conference และร่วมรับฟังการสรุปผลและรายงานผลการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2564 ของจังหวัดสงขลา ประจำวันที่ 14 เมษายน 2564 พร้อมวิเคราะห์สาเหตุและแนวทางแก้ไข

โดยในที่ประชุมร่วมกันหารือและพิจารณา การดำเนินการของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องพร้อมปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี2564 อาทิ มาตรการด้านการบริหารจัดการ แนวทางปฏิบัติ และข้อสั่งการ มาตรการลดปัจจัยเสี่ยงด้านคน ยานพาหนะ สภาพแวดล้อม มาตรการด้านการตอบสนองหลังเกิดอุบัติเหตุและมาตรการด้านการประชาสัมพันธ์ นอกจากนี้ได้มีการสรุปผลและรายงานผลการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำวันที่ 14 เมษายน 2564 ด้วย

สำหรับการรายงานผลการปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ สถิติล่าสุด วันที่ 14 เมษายน 2564 จังหวัดสงขลาเกิดอุบัติเหตุรวม 9 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ 9 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นมาจากสาเหตุหลักๆ คือ เมาสุรา ตัดหน้ากระชั้นชิด และหลับใน รองลงมา เกิดจากขับรถเร็วเกินกำหนด สภาพรถ และมีสิ่งกีดขวาง โดยเกิดอุบัติเหตุมากที่สุดจากรถมอเตอร์ไซค์ รองลงมาคือ รถปิคอัพ ซึ่งพฤติกรรมเสี่ยงที่ทำให้บาดเจ็บ 2 อันดับแรก คือ ไม่สวมหมวกนิรภัยและเมาสุรา ส่วนจำนวนผู้ที่มีความผิดและถูกดำเนินคดีตาม 10 มาตรการ ประจำวันที่ 14 เมษายน 2564 จำนวน 1,334 ราย ส่วนใหญ่กระทำผิดฐานไม่มีใบอนุญาตขับขี่ ไม่สวมหมวกนิรภัย และฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร

โอกาสนี้ ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี2564 จังหวัดสงขลา ขอเน้นย้ำให้ประชาชนที่ใช้รถใช้ถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้ ให้เดินทางด้วยความระมัดระวัง ควบคู่ไปกับการป้องกันตนเอง จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนฯ เพื่อให้การเดินทางมีความปลอดภัยบนท้องถนน และปลอดภัยจากโรคระบาด ภายใต้การรณรงค์ “สงกรานต์สุขใจ ขับขี่ปลอดภัย ห่างไกลโควิด”

 

You may also like