18/05/2021

สงขลาโฟกัส "ข่าวใกล้ตัว สื่อรอบด้าน สร้างสรรค์"

มหัศจรรย์กัญชา 360องศา สู่แดนใต้

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ ร่วมกับสภากัญชาแห่งประเทศไทย จังหวัดสงขลา จัดงานอบรมหลักสูตร
“มหัศจรรย์กัญชา 360องศา สู่แดนใต้” วันที่ 10 – 11 เมษายน 2564 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ จ.สงขลา
พิธิเปิด โดย นพ.ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ (รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก)
การให้ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกัญชง ริเริ่มการปลูกกัญชง กัญชา ทำอย่างไร
– การเลือกสถานที่
– การเลือกสายพันธุ์
– รูปแบบการปลูก
– การดูแล
– การขออนุญาต
คำตอบทุกเรื่องเกี่ยวกับกัญชาในเชิงการแพทย์และธุรกิจ กัญชง กัญชา เชิงเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว workshop ความรู้เบื้องต้นการแปรรูปกัญชาในรูปแบบอาหารและเครื่องดื่ม การแปรรูปผลิตภัณฑ์พร้อมสูตรพื้นฐาน และเชิญร่วมงานหลาดนัดกัญชาในช่วงเดือนปลายเดือนพ.ค.64นี้

You may also like