18/05/2021

สงขลาโฟกัส "ข่าวใกล้ตัว สื่อรอบด้าน สร้างสรรค์"

สองสามีภรรยาปลื้มรับบ้าน ตาม’โครงการแก้ไขปัญหาเร่งด่วน’

ผู้ว่าฯสตูล ส่งมอบบ้านให้แก่นางสุกัญญา โค้ยเซ่ง ประชาชนในพื้นที่อำเภอควนกาหลง ตามโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชนในจังหวัดสตูล

วันที่ 16 เม.ย. 64 ที่บ้านเลขที่ 397 หมู่ที่ 19 ตำบลควนกาหลง อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานส่งมอบบ้านให้แก่นางสุกัญญา โค้ยเซ่ง ประชาชนในพื้นที่อำเภอควนกาหลง ตามโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชนในจังหวัดสตูล โดยมีนาวาตรีหญิงโนสมา หลีเส็น นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล สมาชิกแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสตูล ปลัดอาวุโสอำเภอควนกาหลง ปลัดอำเภอ ผู้นำท้องที่ท้องถิ่น ตัวแทนบริษัทเอกชน ร่วมมอบสิ่งของอุปโภคเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วย

นางสุกัญญา โค้ยเซ่ง ภรรยาวัย 41 ปี กล่าวว่า ตนมีสามีชื่อนายประเสริฐ โค้ยเซ่ง อายุ 46 ปี เป็นเจ้าของบ้าน ซึ่งวันนี้ออกไปทำงาน ตนทั้งคู่มีอาชีพรับจ้างกรีดยาง มีสมาชิกในครอบครัว 5 คน ลูกคนที่ 1 นายวรวัฒน์ โค้ยเซ่ง เป็นนักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห์และพระบรมศานุวงศ์ กำลังศึกษา ปวช.1 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล ซึ่งเพียงรับจ้างกรีดยาง ทำให้รายได้ต่อเดือนไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายในครอบครัว และต้องดูแลลูกๆอีก 3 คน สภาพบ้านไม่มีห้องนอนเป็นสัดส่วน ในช่วงฝนตกหลังคาบ้านจะรั่วซึม ห้องน้ำมีสภาพเก่าและมีขนาดเล็ก ต้องการปรับปรุงสภาพบ้านให้เป็นสัดส่วนมากขึ้น ซึ่งได้รับการช่วยเหลือจากทางจังหวัดและที่ทำการปกครองอำเภอควนกาหลง นำงบประมาณมาช่วยซ่อมแซม ต่อเติมบ้าน อำนวยความสะดวกในการดำเนินชีวิตประจำวันมากยิ่งขึ้น รู้สึกขอบคุณสำหรับการได้รับโอกาสในครั้งนี้จริงๆ

ด้านนายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล กล่าวว่า จังหวัดได้มีนโยบายสำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแนวทางพัฒนาที่เน้นหนัก “วาระ 5 ส เมืองสตูลน่าอยู่ น่าเยือน อย่างยั่งยืน” วาระที่ 5 สตูล…สร้างสุข (คนสตูล สร้างสรรค์ ปันสุข) ที่ให้ความสำคัญด้านการให้โอกาสแก่ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ คนยากจน เยียวยาและฟื้นฟูผู้ได้รับผลกระทบจากความไม่สงบให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สอดคล้องกับการปฏิบัติงานตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล โดยเฉพาะภารกิจหน้าที่ในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขแก่ประชาชน ให้ประชาชนทุกข์น้อยลง สุขมากขึ้น และลดความเหลื่อมล้ำของสังคม เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน จึงมอบหมายให้ทุกอำเภอ บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ ทางอำเภอควนกาหลงจึงจัดทำโครงการสงเคราะห์ช่วยเหลือครอบครัวผู้ด้อยโอกาสในครั้งนี้ขึ้น

You may also like