09/05/2021

สงขลาโฟกัส "ข่าวใกล้ตัว สื่อรอบด้าน สร้างสรรค์"

สงขลาเร่งแก้ปัญหาคลื่นกัดเซาะชายฝั่ง

จังหวัดสงขลา เร่งแก้ไขปัญหาจากการที่เกิดอุบัติภัยทางธรรมชาติ คลื่นกัดเซาะชายฝั่ง ทางทะเลอ่าวไทยอย่างรุนแรง ช่วงบริเวณ วัดอู่ตะเภาตำบลท่าบอน จนถึง บริเวณตำบลปากแตระอำเภอระโนด จังหวัดสงขลา ส่งผลให้เขื่อนคอนกรีตชนิดตื้นดักทราย
ซึ่งหน่วยงานราชการที่รับผิดชอบได้ดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาในเบื้องต้นได้รับความเสียหาย ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียงได้รับความเดือดร้อนนั้น กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้แก้ไขปัญหาโดย การก่อสร้างโครงสร้างหินทิ้งป้องการกัดเซาะชายฝั่ง ในช่วงบริเวณวัดอู่ตะเภา ตำบลท่าบอน อำเภอระโนด และโครงสร้างหินทิ้งป้องการกัดเซาะชายฝั่ง พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ช่วงบริเวณ บ้านหมู่ 3, 4 และ 5 ตำบลปากแตระ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา
ปัจจุบันการก่อสร้างมีความก้าวหน้ากว่าร้อยละ 60 ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จตามกำหนด
ขอบคุณข้อมูล : สวท.สงขลา กรมประชาสัมพันธ์

You may also like