18/05/2021

สงขลาโฟกัส "ข่าวใกล้ตัว สื่อรอบด้าน สร้างสรรค์"

คณะสงฆ์ มอบพัดลม 30 เครื่อง หนุนโรงพยาบาลสนาม

จากการที่ทหารกองพลพัฒนาที่ 4 ค่ายรัตนพล อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา ช่วยกันลำเลียงเตียงนอนทหารจำนวน 100 เตียง เพื่อจัดตั้งโรงพยาบาลสนามตามที่ทางสาธารณสุขจังหวัดสงขลา ร้องขอ โดยจัดตั้งที่โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ อ.เมืองสงขลา ซึ่งเตียงนอนทั้งหมดเป็นเตียงนอนของทหารที่กำลังพลออกไปทำงานภาคสนาม หรือปฏิบัติหน้าที่นอกหน่วย ตามนโยบายกองทัพที่ต้องช่วยเหลือประชาชน
และเมื่อเวลา 16.00 น.วันนี้ (ที่ 16 เมษายน 2564) ที่สำนักงานเจ้าคณะอำเภอเมืองสงขลา วัดแหลมทราย เขตเทศบาลนครสงขลา พระครูวิรัตน์ธรรมโชติ เจ้าคณะอำเภอเมืองสงขลา ได้มอบพัดลมตั้งโต๊ะให้กับโรงพยาบาลสงขลา เพื่อนำไปใช้ในโรงพยาบาลสนามที่โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ จำนวน 30 เครื่อง ซึ่งเป็นชุดแรกและจะเพิ่มอีก 20 เครื่อง เป็นชุดที่ 2 เพื่อให้ครบ 50 เครื่อง การที่ได้ตั้งเป้าไว้ เพื่อช่วยเหลือโรงพยาบาลสนามให้มีพัดลมใช้กับเตียงผู้ป่วยแต่ละเตียง เนื่องจากในขณะนี้สภาพอากาศในจังหวัดสงขลา อยู่ในช่วงฤดูร้อน จึงจำเป็นต้องมีพัดลมไว้ใช้ประจำที่โรงพยาบาลสนาม สำหรับผู้ป่วย covid 19 ที่จะมากักตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสนามแห่งนี้ เป็นเวลา 14 วัน
โดยทางโรงพยาบาลสงขลา ได้ส่งเจ้าหน้าที่พร้อมรถยนต์บรรทุกมารับพัดลมตั้งโต๊ะชุดแรก 30 เครื่องจากคณะสงฆ์อำเภอเมืองสงขลาไปเรียบร้อยแล้วเมื่อช่วงเย็นวันนี้


พระครูวิรัตน์ธรรมโชติ เจ้าคณะอำเภอเมืองสงขลากล่าวว่า จังหวัดสงขลา ตอนนี้ เหมือนกับทุกจังหวัดที่มีผลกระทบต่อการแพร่ของโควิดที่กำลังระบาด เป็นระยะๆอยู่ในขณะนี้ จังหวัดสงขลาโดยผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ก็ได้จัดตั้งโรงพยาบาลสนามขึ้นที่โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์


ทางโรงพยาบาลสงขลาได้โทรศัพท์ประสานมา ตอนนี้ทางโรงพยาบาลสนามขาดพัดลมเยอะ อาตมาภาพในฐานะที่ได้รับการประสาน จึงประสานไปทางเจ้าอาวาส ตำบลในเขตอำเภอเมืองสงขลาว่า วัดใดที่มีพัดลมบ้าง ทุกวัดใน อำเภอเมืองสงขลาก็ตอบรับมาเป็นอย่างดี บริจาคพัดลมมาวัดละตัวสองตัว ที่เห็นอยู่นี้ เพื่อจะได้ไปมอบให้กับทางโรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ เพื่อช่วยเหลือผู้ติดโควิด โดยทางโรงพยาบาลสงขลาเปิดโรงพยาบาลสนามเพื่อรองรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิดในครั้งนี้
ขอบคุณข้อมูล : สวท.สงขลา กรมประชาสัมพันธ์

You may also like