09/05/2021

สงขลาโฟกัส "ข่าวใกล้ตัว สื่อรอบด้าน สร้างสรรค์"

ม.ทักษิณ พร้อมเปิดโรงพยาบาลสนามรองรับผู้ป่วยโควิด-19

มหาวิทยาลัยทักษิณ เตรียมพร้อมเป็นโรงพยาบาลสนามรองรับผู้ติดเชื้อ COVID-19 ในพื้นที่จังหวัดพัทลุง มหาวิทยาลัยทักษิณ พร้อมเปิดโรงพยาบาลสนามในพื้นที่จังหวัดพัทลุงจำนวน 350 เตียง หากสถานการณ์การระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ยังไม่คลี่คลาย โดยใช้พื้นที่ สำนักส่งเสริมการบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชน ตำบลพนางตุงอำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ชำนิ อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้ประสานให้ทุกมหาวิทยาลัยเปิดโรงพยาบาลสนามทุกจังหวัด และให้ประสานงานโดยทันทีกับทางจังหวัดสาธารณสุขในพื้นที่ และดำเนินการร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ที่อยู่ใกล้เคียงเพื่อทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยง ที่สำคัญให้อธิการบดีทุกมหาวิทยาลัยรายงานสถานการณ์ในพื้นที่มายังศูนย์ปฏิบัติการและบริหารการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ศปก.อว.) เพื่อการเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนั้น


ขณะนี้ทางมหาวิทยาลัยทักษิณ โดยสำนักส่งเสริมการบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชน ตำบลพนางตุงอำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ได้เตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นโรงพยาบาลสนามจำนวน 350 เตียง แต่สามารถเพิ่มได้ถึง 500 เตียง เพื่อรองรับผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ระลอกใหม่ในพื้นที่จังหวัดพัทลุงได้หากมีการติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น สำหรับโรงพยาบาลสนามในเครือข่ายของ อว. ที่พร้อมดำเนินการมี 23 แห่ง จำนวน 7,530 เตียง ทั่วทุกภาคของประเทศ

ขอบคุณข้อมูล : สวท.สงขลา กรมประชาสัมพันธ์

You may also like