06/05/2021

ข่าวใกล้ตัว สื่อรอบด้าน สร้างสรรค์

สงขลาตั้งการ์ดสู้โควิด! เร่งพ่นยาฆ่าเชื้อศาสนสถาน

วันนี้ (17 เม.ย.64) นางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นำหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขจังหวัดสงขลา เจ้าหน้าที่ อสม. ลงพื้นที่ ณ วัดไทรงาม อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นสถานที่ ที่มีประชาชนเข้าออกเป็นประจำ ถือเป็นพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวัง จังหวัดสงขลาจึงนำทีมเจ้าหน้าที่ ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อทั้งในและบริเวณรอบๆ อาคาร เพื่อสร้างความปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 แก่ผู้ที่เข้ามาในพื้นที่ พร้อมสร้างความมั่นใจแก่ชุมชนโดยรอบ


สำหรับการเฝ้าระวังสถานที่ในเชิงรุก วันนี้เนื่องจากสถานที่หลายแห่งมีการรวมตัวกัน เช่น วัดต่างๆ ซึ่งมีพุทธศาสนิกชนเข้ามาปฏิบัติศาสนกิจอยู่เสมอ เช่น วัดไทรงาม ที่ขณะนี้มีโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนประจำปี 2564 มีสามเณรมาบรรพชา จำนวนกว่า 60 รูป และมีประชาชนเข้าออกเป็นประจำ โดยเทศบาลนครสงขลาร่วมกับกองสาธารณสุขจังหวัดสงขลาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำเจ้าหน้าที่ทำการฉีดพ้นยาฆ่าเชื้อโรค บริเวณด้านในอาคารปฏิบัติธรรม ในโบสถ์และรอบโบสถ์ รวมถึงบริเวณอื่นๆ รอบวัดไทรงามด้วย

ด้าน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า จากการที่จังหวัดสงขลาตรวจพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นแต่ละวันนั้น จะมีผู้ที่ใกล้ชิดผู้ป่วยจำนวนมาก ซึ่งได้รับการเข้าตรวจหาเชื้อทุกคน โดยได้มีการแจ้งไปยังบุคคลที่มีความเสี่ยงให้มารายงานตัวต่อทีมแพทย์สาธารณสุข เพื่อทำการตรวจหาเชื้อซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี อย่างไรก็ตามจังหวัดสงขลามีความห่วงใยประชาชน และขอฝากให้ทุกคนมีความตระหนักรับผิดชอบต่อตนเอง และให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตนตามหลัก D – M – H – T – T คือ เว้นระยะห่างทางสังคมไม่อยู่ในที่แออัด สวมหน้ากากอนามัย หมั่นล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย และ สแกน ‘ไทยชนะ’ ก่อนเข้า-ออกสถานที่สาธารณะ จังหวัดสงขลาขอให้ประชาชนตระหนักแต่อย่าตื่นตระหนก และร่วมกันรักษาสงขลาให้ผ่านพ้นวิกฤตโควิด-19 ครั้งนี้ไปให้ได้

You may also like