18/05/2021

สงขลาโฟกัส "ข่าวใกล้ตัว สื่อรอบด้าน สร้างสรรค์"

สจ.นรา ตรวจเยี่ยม! รับฟัง สนับสนุน พร้อมเป็นกำลังใจ


วันนี้ (19เม.ย.64) นายแพทย์สมชัย อัศวสุดสาคร สาธารณสุขนิเทศเขตสุขภาพที่ 12 พร้อมด้วย นายแพทย์ชัยวัฒน์ พัฒนาพิศาลศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 12 และ นายแพทย์วิเศษ สิรินทรโสภณ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ตรวจเยี่ยมการดำเนินการด้านการบริหารจัดการด้านการแพทย์และการสาธารณสุข และรับฟังปัญหาการดำเนินงาน และความต้องการการสนับสนุน ตลอดจนให้กำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ณ โรงพยาบาลสนามแห่งที่2 และโรงพยาบาลสนามเรือนจำจังหวัดนราธิวาส โดยมี นายแพทย์วิชัย วิเชียรวัฒนชัย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ และบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข รับการตรวจเยี่ยมและรายงานสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้รับทราบ หลังจากนั้นได้เดินทางไปที่โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของโรงพยาบาลในการ คัดกรองผู้ป่วย การรักษาผู้ป่วยโควิด-19 และปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โอกาสนี้ได้ร่วมประชุมกับ ทีมแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อติดตามและรับฟังบรรยายสรุปการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส

You may also like