16/05/2021

สงขลาโฟกัส "ข่าวใกล้ตัว สื่อรอบด้าน สร้างสรรค์"

กองสวัสดิการสังคม ทน.หาดใหญ่ อบรมการขายบนสื่อออนไลน์

 

19 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. ณ อาคารสำนักงานกองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครหาดใหญ่ ฝ่ายส่งเสริมและสวัสดิการสังคม จัดการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ “การขายสินค้า ผ่านสื่อออนไลน์” รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 19-21 เมษายน 2564
พ.จ.อ.ณัฐชัย เพ็ชรทองมา ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม เปิดเผยว่า การจัดอบรมครั้งนี้เพื่อให้ได้เรียนรู้ในเรื่องของการขายของออนไลน์ โดยดึงผู้ที่มีความรู้มาเป็นวิทยากร เป็นเรียนให้กับผู้เข้าอบรมทุกท่าน แต่ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้ต้องหลีกเลี่ยงการจัดการรวมกลุ่มจำนวนมาก ทางหน่วยงานจึงมีการจำกัดผู้เข้าร่วมอบรม ต้องมีการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด ช่องทางการขาย กลุ่มเป้าหมายและกลุ่มลูกค้าที่แตกต่างกัน


ซึ่งในการอบรมครั้งนี้ทางหน่วยงานได้เชิญวิทยาที่มีความรู้มาให้ประสบการ อาทิ ศดานันท์ ทองหนูนุ้ย กรรมการผู้จัดการบริษัท บอดี้สลิมบายเอสพลัส ที่มาให้ความรู้ในเรื่องของหลักการตลาด 4P หรือ ส่วนผสมทางการตลาดนั้น (Marketing Mix) มีส่วนประกอบด้วยกันทั้งหมด 4 อย่าง ผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา (Price) ช่องทางการจัดจำหน่าย (Place) และการส่งเสริมการขาย (Promotion)
ซึ่งการอบรมมีกลุ่มเจเนอเรชั่นที่ให้ความสนใจ โดยจัดการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพจะรุ่นที่ 2 ระหว่างการพิจารณา โดยจะมีรุ่นละ 25 คน ซึ่งการขายไม่ใช่เรื่องยาก เพียงแค่เรารู้จักสินค้าของเรา กำหนดกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจน เท่านี้สินค้าของเราก็จะเป็นที่รู้จักและสร้างยอดขายในโลกออนไลน์ได้อย่างง่ายดาย

 

You may also like