18/05/2021

สงขลาโฟกัส "ข่าวใกล้ตัว สื่อรอบด้าน สร้างสรรค์"

SCB-ศอ.บต. มอบเงินดูแล ผู้ป่วยโควิดในรพ.สนาม

พลเรือตรีสมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต. ) พร้อมด้วย คุณมลฤดี วนาลีสิน ผู้อำนวยการเขตพื้นที่หาดใหญ่ ผู้แทนธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) มอบเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา ผ่านศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์และเครื่องนอนสำหรับโรงพยาบาลสนาม จำนวน 8 แห่ง ของ จ.สงขลา จำนวนเงิน 500,000 บาท(ห้าแสนบาทถ้วน) โดยมีนพ.อุทิศศักดิ์ หริรัตนกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด และบุคลากรสำนักงานสธารณสุขจังหวัด ร่วมรับมอบ ณ ห้องประชุมฑิฆัมพร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา เมื่อบ่ายวันที่ 19 เม.ย. 2564

You may also like