18/05/2021

สงขลาโฟกัส "ข่าวใกล้ตัว สื่อรอบด้าน สร้างสรรค์"

สงขลาหารือ เตรียมจัดตั้ง ศูนย์​พักพิง​ฯระโนดเป็นรพ.สนาม

จังหวัดสงขลา ประชุมติดตามการดำเนินการโครงการเศรษฐกิจพอเพียงรอบบริเวณพื้นที่ศูนย์พักพิงร่วมใจอุ่นไอรัก พร้อมหารือแผนการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม ณ ศูนย์พักพิงฯ อำเภอระโนด


วันนี้ (19 เม.ย.64) เวลา 14.00 น. ณ ศูนย์พักพิงร่วมใจอุ่นไอรักจังหวัดสงขลา นายวรณัฏฐ์ หนูรอต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ประธานประชุมติดตามการดำเนินการโครงการเศรษฐกิจพอเพียงรอบบริเวณพื้นที่ศูนย์พักพิงร่วมใจอุ่นไอรัก พร้อมหารือแผนการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม ณ ศูนย์พักพิงฯ อำเภอระโนด โดยมีนายเชาวลิต นิฒรรัตน์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลาพร้อมด้วย นายแพทย์วรพจน์ เจียมอมรรัตน์ ผอ.โรงพยาบาลระโนด นายสมบูรณ์ นวลเจริญ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสงขลา หัวหน้าส่วนราชการ ทีมแพทย์ พยาบาล และคณะทำงานอำนวยการก่อสร้างศูนย์พักพิงร่วมใจอุ่นไอรักจังหวัดสงขลา เข้าร่วมประชุม


สำหรับการประชุมวันนี้ในที่ประชุมมีประเด็นที่สำคัญ อาทิ แนวทางการดำเนินการ และการติดตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียงรอบบริเวณพื้นที่ศูนย์พักพิงร่วมใจอุ่นไอรัก โดยเตรียมการปลูกต้นไม้ ซึ่งจะมีการวิเคราะห์คัดเลือกต้นไม้ที่เหมาะสมกับพื้นที่ กำหนดปลูกต้นไม้ที่ใช้เป็นร่มเงา ต้นไม้ที่สามารถใช้ประโยชน์ เช่นพืชสวนครัวที่ใช้เป็นอาหาร และต้นไม้ที่เป็นสัญลักษณ์ของอำเภอระโนด คาดว่าจะกำหนดเริ่มปลูกในช่วงปลายเดือน พฤษภาคมนี้ นอกจากนี้ในที่ประชุมได้ร่วมกันหารือการขอใช้ศูนย์พักพิงร่วมใจอุ่นไอรักจังหวัดสงขลาเป็นโรงพยาบาลสนาม เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับผู้ป่วยโควิด-19 หากโรงพยาบาลสนามจังหวัดสงขลาไม่เพียงพอ


โดยโรงพยาบาลสนาม ณ ศูนย์พักพิงฯ อ.ระโนด รองรับผู้ป่วยได้ 80 เตียง มีห้องน้ำ จำนวน 12 ห้อง มีการเตรียมความพร้อมของกำลังเจ้าหน้าที่ ฝ่ายต่างๆ อาทิ ทีมรักษาพยาบาล แม่บ้านรักษาความสะอาด พนักงานขับรถ และทีมรักษาความปลอดภัย อีกทั้งได้เตรียมความพร้อมด้าน อุปกรณ์และของใช้ส่วนตัวสำหรับดูแลผู้ป่วย และระบบการกำจัดของเสียและน้ำเสีย และทางด้านของจิตอาสาพระราชทานจะมีโครงการลงพื้นที่ทำการปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณศูนย์พักพิงฯ และสนับสนุนกำลังพลในการร่วมอำนวยความสะดวกในพื้นที่โรงพยาบาลนามด้วย ซึ่งโรงพยาบาลสนามจะรองรับผู้ป่วยโรคโควิด-19 ที่มีปัจจัยเสี่ยงไม่รุนแรง และสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ โอกาสนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ได้เน้นย้ำให้ทุกฝ่าย ร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ และเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์

You may also like