18/05/2021

สงขลาโฟกัส "ข่าวใกล้ตัว สื่อรอบด้าน สร้างสรรค์"

ปัตตานี เร่งจัดสถานที่กักตัว รองรับคนไทยกลับจากมาเล


วันที่ 20 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. นายราชิต สุดพุ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในการประชุมพิจารณาการจัดตั้งสถานที่กักกัน (Local Quarantine) ระดับอำเภอ ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี
โดยมี นายสมนึก พรหมเขียว รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี นายนิติ วิวัฒน์วานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปัตตานี ปลัดจังหวัดปัตตานี นายอำเภอ และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมพญาตานี ศาลากลางจังหวัดปัตตานี
สำหรับการประชุมในวันนี้มีการเตรียมการพิจาณาเปิด (Local Quarantine) ระดับอำเภอ เพื่อรองรับคนไทยที่เดินทางกลับมาจากประเทศมาเลเซีย พร้อมทั้งยังกำหนดมาตรการในการบริหารจัดการ คัดกรอง/แยกกัก/กักกัน ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขให้แก่ผู้ที่เดินทางกลับเข้ามายังพื้นที่จังหวัดปัตตานี

You may also like