18/05/2021

สงขลาโฟกัส "ข่าวใกล้ตัว สื่อรอบด้าน สร้างสรรค์"

นราเปิดรพ.สนามแห่งที่ 3 ณ ศูนย์พักพิงร่วมใจอุ่นไอรัก

วันนี้ (20 เม.ย. 64) นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปิดโรงพยาบาลสนามแห่งที่ 3 ณ ศูนย์พักพิงร่วมใจอุ่นไอรัก หมู่ที่ 3 ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส โดยมี นายแพทย์วิเศษ สิรินทรโสภณ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส กล่าวรายงาน พร้อมด้วย บุคลากรทางการแพทย์ และสาธารณสุข จิตอาสา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมในพิธีเปิด ฯ ซึ่งในโรงพยาบาลสนามแห่งที่ 3 แห่งนี้สามารถรองรับผู้ป่วยได้จำนวน 100 เตียง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ได้เตรียมความพร้อมของทีมแพทย์และพยาบาลในการดูแลรักษา และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของจังหวัดนราธิวาส

You may also like