09/05/2021

สงขลาโฟกัส "ข่าวใกล้ตัว สื่อรอบด้าน สร้างสรรค์"

ยะลา เตรียมพร้อม รพ.สนาม 140 เตียง เตรียมทดสอบก่อนใช้จริง


วันนี้ 20 เม.ย.64 นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา พร้อมด้วย นายพลรัช รองเลื่อน ปลัดจังหวัดยะลา นายธราวุธ ช่วยเกิด นายอำเภอเมืองยะลา และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดยะลา ได้เดินทางไปยังโรงเรียนศึกษาพิเศษเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ หมู่ที่ 7 บ้านพงกาเซาะ ต.บุดี อ.เมือง จ.ยะลา ซึ่งเป็นสถานที่ใช้สำหรับเปิดเป็นศูนย์สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หรือโรงพยาบาลสนามของจังหวัดยะลา รองรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ประมาณ 140 เตียง แบ่งชาย-หญิง และห้องทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ พื้นที่เก็บวัสดุและเวชภัณฑ์ สำหรับพร้อมของโรงพยาบาลสนาม ขณะนี้ มีการติดตั้งเตียงสนาม ตู้จัดเก็บสัมภาระ ระบบสาธารณูปโภค น้ำ ไฟฟ้า และการปรับถนน เส้นทางทางเข้าโรงพยาบาลสนาม โดย อบจ.ยะลา มีความคืบหน้า กว่า 90 เปอร์เซ็นต์ และเตรียมจะมีการทดสอบระบบ น้ำ ไฟฟ้า และสาธารณูปโภคในเร็วๆนี้


การเปิดใช้งานโรงพยาบาลสนามอย่างเป็นทางการของจังหวัดยะลา ทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดยะลา จะพิจารณาผู้ป่วยติดเชื้อ ที่มีการตรวจพบเชื้อในพื้นที่จังหวัดยะลา ซึ่งทางโรงพยาบาลในพื้นที่ จะส่งต่อผู้ป่วยมายังโรงพยาบาลสนามเพื่อเข้าสู่ขั้นตอนของการรักษาต่อไป ทั้งนี้ทางจังหวัดพร้อมที่จะดูแลประชาชนชาวจังหวัดยะลาอย่างเต็มกำลังความสามารถ หากการระบาดยังพบผู้ติดเชื้ออย่างต่อเนื่อง แต่ขอฝากไปยังพี่น้องประชาชนด้วยว่า อย่าลืมปฏิบัติมาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดและที่สำคัญคือช่วยกันเป็นหูเป็นตา ตรวจสอบบุคคลที่เข้ามาให้พื้นที่ตำบล หมู่บ้าน ชุมชนว่าเป็นบุคคลกลุ่มเสี่ยงหรือไม่ โดยเฉพาะบุคคลที่ลักลอบเข้าเมืองโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ขอให้รีบแจ้ง จนท. สาธารณสุข หรือ จนท.ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อเข้าไปตรวจสอบและดำเนินการต่อไป


สำหรับโรงพยาบาลสนามของจังหวัดยะลา ได้เลือกสถานที่ตั้ง ภายในโรงเรียนศึกษาพิเศษเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ใช้อาคารนอนของนักเรียนชาย เป็นโรงพยาบาลสนาม เป็นตึก 3 ชั้น ชั้น 1 สำหรับรองรับผู้ติดเชื้อชาย มีจำนวนเตียงและตู้จัดเก็บสัมภาระ กว่า 70 เตียง ชั้น 2 สำหรับรองรับผู้ติดเชื้อหญิง มีจำนวนเตียงและตู้จัดเก็บสัมภาระ กว่า70 เตียง รวมทั้งหมดประมาณ 140 เตียง และพื้นที่บริเวณชั้น 3 ของอาคาร จะเป็นที่สำหรับทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ เก็บวัสดุ และเวชภัณฑ์ต่างๆที่เกี่ยวกับการรักษาผู้ป่วยติดเชื้อ ขณะที่ยอดผู้ติดเชื้อของจังหวัดยะลา ณ วันที่ 20 เมษายน 2564 มีผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 7 ราย

 

You may also like