18/05/2021

สงขลาโฟกัส "ข่าวใกล้ตัว สื่อรอบด้าน สร้างสรรค์"

นราฯเร่งแก้ปัญหา ลงจัดระเบียบคนไร้ที่พึ่ง

รองผู้ว่าฯนราธิวาสพร้อมคณะอนุกรรมการควบคุมการขอทานจ.นราธิวาส ลงพื้นที่จัดระเบียบคนไร้ที่พึ่งและคนขอทานในพื้นที่ และตรวจตลาดในช่วงเดือนรอมฎอน

วันนี้ (20 เม.ย. 64) เวลา 15.00 น. นายบุญพาศ รักนุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นำคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดและคณะอนุกรรมการควบคุมการขอทานจังหวัดนราธิวาส ประกอบด้วย นางสาวคอทรีหม๊ะ หะยีอารุณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนราธิวาส นายณัฐศักดิ์ จันทโรจวงศ์ ปลัดเทศบาลเมืองนราธิวาส ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส นายบัญชา กันหาสินธุ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดนราธิวาส ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส เจ้าหน้าที่ศูนย์ควบคุมคนไร้ที่พึ่งจังหวัดนราธิวาส เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส และผู้เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่จัดระเบียบคนไร้ที่พึ่งและคนขอทาน และร่วมตรวจตลาดในช่วงเดือนรอมฎอน ณ ตลาดบาเละฮีเล ในเขตเทศบาลเมืองนราธิวาส

ครั้งนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสพร้อมคณะได้ลงพื้นที่จัดระเบียบคนไร้ที่พึ่งและคนขอทาน มีการเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ค้นหากลุ่มเป้าหมายเพื่อดำเนินการตามกระบวนการ และแนะนำบริการเพื่อจัดระเบียบคนไร้ที่พึ่งและคนขอทานในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส และตรวจตลาดในช่วงเดือนรอมฎอน ซึ่งเป็นเดือนถือศีลอดของพี่น้องชาวมุสลิมทั่วโลก พร้อมกันนี้ได้ตรวจเยี่ยมภายในตลาดบาเละฮีเล ว่าได้มีการปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID – 19 หรือไม่อย่างไร

โดยพบว่ามีการวางเจลแอลกอฮอล์ประจำจุดที่มีคนเดินผ่านเป็นระยะ มีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าในตลาด โดยภาพรวมประชาชนส่วนใหญ่สวมใส่แมส และหน้ากากอนามัย ขณะที่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาสคอยให้คำแนะนำ เพื่อสร้างความตระหนักความเข้าใจให้ประชาชนได้ดูแลตนเอง และปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID – 19

You may also like