18/05/2021

สงขลาโฟกัส "ข่าวใกล้ตัว สื่อรอบด้าน สร้างสรรค์"

สตูล เตรียมพร้อม รพ.สนาม หากโควิด-19 เพิ่มขึ้น

นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล และนายสมบัติ ผดุงวิทย์วัฒนา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสตูล ลงตรวจเยี่ยมความพร้อมของโรงพยาบาลจังหวัดสนามสตูล เพื่อรองรับผู้ป่วยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ประกอบด้วยโรงพยาบาลท่าแพ อำเภอท่าแพ และโรงพยาบาลทุ่งหว้า อำเภอทุ่งหว้าจังหวัดสตูล โดยโรงพยาบาลทั้ง 2 แห่ง มีความพร้อมและสามารถรองรับผู้ป่วยได้ประมาณ 100 คน

จากที่สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้แพร่ระบาดละลอกใหม่ ตั้งแต่เมษายน 2564 เป็นต้นมา ทุกจังหวัดทั่วประเทศล้วนพบผู้ป่วยในพื้นที่ โดยจังหวัดสตูลขณะนี้มีผู้ติดเชื้อแล้วยืนยันแล้ว จำนวน 3 ราย ซึ่งจังหวัดสตูลได้มีมาตรการในการ เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไวรัสติดเชื้อโคโรน่า 2019 เช่น ทำการห้าม การงดทำกิจกรรมต่าง ๆ การปิดพื้นที่เสี่ยง การเข้มงวดการเดินทางเข้า-ออกพื้นที่จังหวัดสตูล และมาตรการอื่นๆ แต่ยังพบผู้ติดเชื้อในพื้นที่จำนวน 3 ราย ซึ่งเดินทางมาจากกรุงเทพฯ และจังหวัดเชียงใหม่และแพร่ระบาดในพื้นที่จังหวัดสตูล โดยผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยตั้ง 3 รายนั้น เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ได้ดำเนินการควบคุม กักกันตัว และทำความสะอาดพื้นที่เสี่ยง ตามมาตราควบคุมโรคเรียบร้อยแล้ว ทั้งผู้ที่มีความเสี่ยงสูงและความเสี่ยงต่ำ และบางรายกำลังรอยืนยันผลการตรวจ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรองรับผู้ติดเชื้อที่อาจจะมีจำนวนเพิ่มขึ้น จังหวัดสตูล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล สนับสนุนอุปกรณ์ทางกายภาพ และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล สนับสนุนบุคลากรและอื่น ๆ กรณีมีผู้ป่วย ได้เตรียมความพร้อมของโรงพยาบาลสนามจังหวัดสตูล เพื่อรองรับผู้ป่วย ซึ่งเป็นผู้ป่วยยืนยันแต่ไม่มีอาการหรือไม่รุนแรง จำนวน 2 แห่ง ประกอบด้วยโรงพยาบาลท่าแพ อำเภอท่าแพ ที่สามารถรองรับผู้ป่วยได้ 60 คน ขณะนี้มีผู้ป่วยยืนยัน จำนวน 2 ราย และรอผลตรวจ 1 ราย และโรงพยาบาลทุ่งหว้า อำเภอทุ่งหว้า ซึ่งสามารถรองรับผู้ป่วยได้ 30-40 คน ขณะนี้ยังไม่มีผู้ป่วย

นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล กล่าวว่าขณะนี้การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้แพร่ระบาดไปทุกพื้นที่ อยากให้พี่น้องประชาชน ได้ปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข D-M-H-T-T อย่างเคร่งครัด หากสงสัยตนเองมีความเสี่ยง สามารถปรึกษาหรือแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ได้ ภาครัฐได้เตรียมพร้อมรองรับผู้ป่วยแล้ว หวังว่าจะมีผู้มาใช้บริการน้อย เพราะทุกคนป้องกันตนเอง และให้ติดติดตามข้อมูลข่าวสารด้านโควิดที่ถูกต้องได้จากเพจ โควิด-19 สตูล

You may also like