18/05/2021

สงขลาโฟกัส "ข่าวใกล้ตัว สื่อรอบด้าน สร้างสรรค์"

พ่อเมืองตรัง เยี่ยมรพ.สนาม แห่งที่ 2

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกที่ 3
ด้านนายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เปิดเผยว่าจังหวัดตรังได้ลงพื้นเตรียมความพร้อมของสถานที่สำหรับจัดทำเป็นโรงพยาบาลสนามชั่วคราวแห่งแรกของจังหวัดตรัง เป็นสนามอัฒจรรย์ สนามฟุตบอล ณ สนามกีฬาทุ่งแจ้ง ซึ่งเทศบาลนครตรัง ได้เร่งดำเนินการปรับปรุงพื้นที่เพื่อจัดทำโรงพยาบาลสนามขนาด 30 เตียง ให้พร้อมรองรับผู้ป่วยโรคโควิด-19 ซึ่งสถานที่แห่งนี้กำหนดให้เป็นโรงพยาบาลสนามแห่งที่ 2 ของจังหวัดตรัง


ในขณะที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง ได้เตรียมความพร้อมเรื่องอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ไว้พร้อมแล้ว
ส่วนโรงพยาบาลสนามเดิม ซึ่งได้รับการจัดสรรงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง กว่า 5 ล้านบาท สำหรับดำเนินการปรับปรุงโรงยิม 1,000 ที่นั่ง สนามกีฬาทุ่งแจ้ง เพื่อสร้างโรงพยาบาลสนาม ขนาด 90 เตียง ขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง คาดว่าจะแล้วเสร็จและเปิดให้บริการสำหรับผู้ป่วยโรคโควิด-19 ได้เต็มรูปแบบประมาณกลางเดือนพฤษภาคม 2564

You may also like