18/05/2021

สงขลาโฟกัส "ข่าวใกล้ตัว สื่อรอบด้าน สร้างสรรค์"

สตูล เร่ง!ตรวจคนเข้าเมือง หลังมีคนไทยกลับจากมาเล

วันที่ 21 เมษายน 2564 นายอาวุธ โพธิ์แก้ว สาธารณสุขอำเภอควนโดน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองสตูล และฝ่ายปกครองอำเภอควนโดน ร่วมกันตรวจคัดกรองคนไทยจำนวน 50 คนที่เดินทางจากมาเลเซียกลับประเทศ เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ผ่านด่านชายแดนไทย-มาเลเซีย บ้านวังประจัน อ.ควนโดน จ.สตูล มีการตั้งจุดลงทะเบียนคัดกรองโรค ผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อ ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 และกระบวนการตรวจคนเข้าเมือง ก่อนที่จะนำผู้เดินทางทั้งหมดขึ้นรถเพื่อเดินทางไปยังสถานที่กักตัวต่อไป
#สำนักงานประชามันพันธ์จังหวัดสตูล

 

You may also like