18/05/2021

สงขลาโฟกัส "ข่าวใกล้ตัว สื่อรอบด้าน สร้างสรรค์"

สตูล เร่ง! แก้ปัญหาสถานการณ์โควิด-19

วันนี้ (21 เม.ย. 64) ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศาลากลางจังหวัดสตูล นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสตูลและศูนย์บริหารราชการในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดสตูล โดยมีคณะกรรมการ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมโดยพร้อมเพรียง โดยมีการเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ ZOOM เพื่อลดจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม


สำหรับการประชุมดังกล่าวฯ เพื่อติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดโรค COVID-19 ในพื้นที่จังหวัดสตูล และภาพรวมของประเทศ โดยเน้นการปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 นอกจากนี้ได้ติดตามการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรคของคณะทำงานของศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านต่าง ๆ
#สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูล

You may also like