18/05/2021

สงขลาโฟกัส "ข่าวใกล้ตัว สื่อรอบด้าน สร้างสรรค์"

พัทลุงแถลง! ผู้เสียชีวิตโควิด-19 รายแรก ระลอก 3

21 เมษายน 2564 ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง จัดแถลงข่าวสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดพัทลุง โดยมี นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง นายฉัตรชัย อุสาหะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง นายแพทย์ดุษฎี คงตระกูลทรัพย์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพัทลุง และนายแพทย์จรุง บุญกาญจน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพัทลุง รวมไปถึงสื่อมวลชน


นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง กล่าว เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ซึ่งเป็นรายแรกของจังหวัดพัทลุงและมีการจัดตั้งศูนย์น้ำใจหรือโรงพยาบาลสนาม ที่ได้เตรียมการไว้แล้วและเริ่มทยอยให้ผู้ที่ได้รับเชื้อที่ติดเชื้อหรือไม่แสดงอาการเข้าพักอาศัย เพื่อกระจายจากโรงพยาบาลที่มีจำนวนผู้ป่วยล้นหลาม ในส่วนของการเสียชีวิตพัทลุงมีผู้ติดเชื้อรายแรก เมื่อเดือนมีนาคม 2563 ช่วงเวลานั้นมีการคุมเข้มอย่างเต็มมีการประกาศปิดจังหวัดห้ามการเคลื่อนย้ายหรือเดินทางเข้า-ออกจังหวัด


นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ในนามของจังหวัดพัทลุงรู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับลูกหลานคนพัทลุง ซึ่งทางจังหวัดตั้งใจดูแลอย่างเต็มที่แต่ก็เกิดความสูญเสียจึงอยากให้ทุกท่านที่ได้รับรู้ข่าวนี้ ขอความกรุณาอย่าแชร์ภาพผู้เสียชีวิต เพื่อเป็นการให้เกียรติและเคารพแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วย

นายแพทย์จรุง บุญกาญจน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพัทลุง กล่าวทางโรงพยาบาลพัทลุงมีความพร้อมสูงสุดในจังหวัดพัทลุง สำหรับข้อมูลผู้เสียชีวิตซึ่งเป็นรายแรกของจังหวัดพัทลุงเป็นเยาวชนอายุเพียง 24 ปี มีภาวะอ้วนและติดเชื้อโควิด-19 มาหลายวัน ทางโรงพยาบาลพัทลุงมีศักยภาพที่จะดูแลผู้ป่วยอย่างเต็มที่ เพราะมีจัดสถานที่รองรับผู้ป่วยอย่างดี
ส่วนผู้ที่เสียชีวิตมีน้ำหนัก 110 กิโลถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยง ในวันแรกที่เขาป่วยก็มาที่โรงพยาบาลควนขนุน เข้ารับการตรวจเชื้อโดยส่งเสมหะของผู้ป่วยมาที่โรงพยาบาลพัทลุงผลเป็นบวก ซึ่งตอาการไม่มากมีการรักษาตามแนวทาง และจากการเอ็กซเรย์ปอดพบว่าปอดมีภาวะอักเสบจึงส่งมาที่โรงพยาบาลพัทลุงในวันที่ 17 เมษายน ทางทีมแพทย์พิจารณาให้ยาและรักษาทันที
วันที่ 17 – 19 เมษายน มีอาการดีขึ้นแต่ก็มีเหนื่อยบ้างเนื่องจากผู้เสียชีวิตมีรูปร่างค่อนข้างอ้วน เวลาเคลื่อนไหวต่างๆก็จะมีการหอบเหนื่อย
วันที่ 19เมษายน ผู้ป่วยมีอาการรุนแรงทั้งสองข้างของปอด ทีมแพทย์ให้การช่วยเหลือโดยการให้ถังออกซิเจนหลังจากนั้นใส่เครื่องช่วยหายใจ แต่เนื่องจากว่ามีความรุนแรงมากขึ้น เกิดภาวะช็อกและหัวใจหยุดเต้น ทีมแพทย์และพยาบาลได้ให้การช่วยเหลือโดยการปั๊มหัวใจราว 1 ชั่วโมง แต่ไม่สามารถยื้อชีวิตไว้ได้ทางทีมแพทย์ได้ช่วยเหลืออย่างสุดความสามรถ

นายแพทย์จรุง บุญกาญจน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพัทลุง ยังให้ความมั่นใจกับประชาชนว่าทางโรงพยาบาลจังหวัดพัทลุงสามารถที่จะดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้ได้ หากเกินศักยภาพเรื่องของยาก็สามารถประสานงานกับเขตสุขภาพหรือทีมผู้บริหารในกระทรวงสาธารณสุขช่วยเหลือได้ทันท่วงที
นายแพทย์ดุษฎี คงตระกูลทรัพย์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพัทลุง กล่าวในขณะนี้จังหวัดพัทลุงมีผู้ติดเชื้อทั้งหมด 53 ราย วันนี้มีการรอผลการตรวจยืนยันอีก 186 ราย เสียชีวิต 1 ราย รักษาตัวที่โรงบาลพัทลุง 26 ราย ควนขนุน 8 ราย ป่าบอน 5 ราย ปากพะยูน 6ราย ตะโหมด 2 ราย และบางแก้ว 1 ราย
จังหวัดพัทลุงมีการแยกเป็น 3 ส่วน ที่รับผู้ป่วยติดเชื้อในโรงพยาบาลต่างๆทั้งหมด 11 โรงพยาบาลในจังหวัดพัทลุงมีทั้งหมด 116 เตียงแยกเป็นโรงพยาบาลพัทลุง 40 เตียง โรงพยาบาลชุมชน 70 ซึ่งตอนนี้ใช้ไป 47 เตียงเหลืออยู่ 19 เตียง เตียงว่างในโรงพยาบาลชุมชนและโรงพยาบาลพัทลุงทั้งหมดส่วนที่เป็นห้องที่รับรอง 13 ห้องสำหรับกรณีเคสรุนแรง จำเป็นต้องควบคุมโรคอย่างเคร่งครัดของพัทลุง จำนวน 2 ห้องและของโรงพยาบาลชุมชนทั้งหมดแห่งละ1 ห้องรวมทั้งหมดเป็น 13 ห้อง มีโรงพยาบาลสนามซึ่งเปิดดำเนินการไปเมื่อวานนี้ (20 เม.ย. 64) เป็นที่เรียบร้อยแล้วทั้งหมด 120 เตียง ในเฟสที่แรกสามารถขยายเฟสที่ 2 อีก 100 เตียงและเฟสที่ 3 อีก 125 เตียง
ความสามารถในการดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้ คือกลุ่มผู้ป่วยที่ไม่มีอาการแต่มีการติดเชื้อต้องดูแลเพื่อไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดหรือการกระจายเชื้อโรคในวงกว้าง ความสามารถสูงสุดอยู่ที่ 250 เตียง ในเฟสแรก 120 เตียง ใช้ไป 5 รายเกิดจากการค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกในกลุ่มที่มีการสัมผัสลูกเสียงสูงในตำบลแห่งหนึ่งในจังหวัดพัทลุง ซึ่งค้นพบเมื่อวาน (20 เม.ย. 64) 9 ราย แยกคัดกรองกลุ่มบางกลุ่มเข้าสู่โรงพยาบาลพัทลุง เนื่องจากมีอาการและมีข้อบ่งชี้ที่มีความเสี่ยงได้ 5 ราย เป็นชาย 3 ราย หญิง 2 ราย
นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง กล่าวทิ้งท้ายขอให้ประชาชนตระหนักว่าโควิด-19 ระลอกที่ 3 มีความรุนแรง ด้านมาตรการค่อนข้างเข้มข้นน้อยกว่าครั้งที่แล้วมาก ต้องคำนึงถึงความสมดุลเรื่องของเศรษฐกิจและความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนกับการป้องกันโควิด-19 ระลอกใหม่
หยุดเชื้อเพื่อตัวเองเพื่อครอบครัว ในส่วนของมาตรการต่างๆที่จังหวัดพัทลุงสั่งปิดสถานบริการสถานที่คล้ายสถานบริการ ผับ บาร์ สนามชนไก่-ชนวัว บ่อน และจำกัดเวลาไม่เกิน 23.00 น. งดดื่มสุราในร้าน หากพบเห็นสามารถแจ้งเข้ามาได้ที่นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง หรือนายพงศ์เทพ ประทุมสุวรรณ นายอำเภอจังหวัดพัทลุง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพนันเรื่องของทั้งถูกกฎหมายและไม่ถูกกฎหมายก็สามารถแจ้งได้
ซึ่งนายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ได้มีการกวดขันกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยสถานการณ์ปัจจุบันไม่ใช่สถานการณ์ปกติซึ่งแหล่งที่จะแพร่เชื้อได้ดีที่สุดคือสถานการพนันทั้งหลาย โดยพี่น้องประชาชนคอยสังเกตการณ์แจ้งเบาะแสให้กับหน่วยงานของรัฐอีกทางหนึ่ง

 

You may also like