06/05/2021

ข่าวใกล้ตัว สื่อรอบด้าน สร้างสรรค์

สงขลา เร่งมาตราการแก้ปัญหาโรคระบาดโควิด-19

วันนี้ (21 เม.ย.64) เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม1 ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 22/2564 ร่วมพิจารณาเสนอมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยมีนางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา พร้อมด้วยนายวรณัฏฐ์ หนูรอต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

สำหรับการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 22/2564 วันนี้มีประเด็นที่น่าสนใจ อาทิ การรายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศและในจังหวัด โดยจังหวัดสงขลาวันนี้ พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 41 คน รวมจำนวนผู้ป่วยระลอกใหม่ เมษายน 2564 สะสม 310 คน และเข้ารับการตรวจหาเชื้อวันนี้ 752 คน การรายงานแนวทางบังคับใช้กฎหมายกลุ่มผู้ป่วยที่ปกปิดข้อมูล หรือไม่เข้ารับการรักษาชันสูตรหรือตรวจรักษาและกักตัว 14 วันระหว่างรอการตรวจหาเชื้อ คือ หากปกปิดข้อมูลหรือให้ข้อมูลเป็นเท็จ มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือนหรือปรับไม่เกิน 1 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และหากเป็นผู้ที่มีความเสี่ยงและไม่เข้ารับการรักษาชันสูตรหรือตรวจรักษา มีโทษปรับไม่เกิน 2 หมื่นบาท ในที่ประชุมมีการรายงานความพร้อมโรงพยาบาลสนามนาทวีค่ายจักรี ตำบลท่าประดู่ อำเภอนาทวี ซึ่งมีการเตรียมความพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกไว้เรียบร้อยแล้วในทุกๆด้าน สามารถรองรับผู้ป่วยได้จำนวน 60 เตียง

นอกจากนี้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา ได้ร่วมกันพิจารณาประเด็นการขออนุญาตเปิด Hospitel รพ.เอกชน การขอเสนอมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 (นวดแผนไทย แผนโบราณ) การพิจารณาการผ่อนคลายกิจกรรมพื้นบ้าน ซึ่งตามมติ ครม.นั้นให้การฝึกซ้อมหรือแข่งขัน ชนโค ชนไก่ สนามกัดปลาได้แบบไม่มีผู้ชมและปฏิบัติตามหลัก D M H T T อย่างเคร่งครัด สำหรับจังหวัดสงขลานั้นมติในที่ประชุมวันนี้ ยังไม่อนุญาตให้เปิดตามข้อเสนอดังกล่าว เนื่องจากสถานการณ์ในจังหวัดสงขลาถือว่ายังไม่ปลอดภัย ทั้งนี้หากในที่ประชุมมีมติที่ชัดเจนในประเด็นต่างๆ ซึ่งต้องประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบ จังหวัดสงขลาจะประชาสัมพันธ์ให้ทราบต่อไป

You may also like