18/05/2021

สงขลาโฟกัส "ข่าวใกล้ตัว สื่อรอบด้าน สร้างสรรค์"

สตูลหวั่นโควิด ปิดแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติอีก 1 จังหวัด

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) นายณรงค์ฤทธิ์ ทุ่งปรีอ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหว้า ได้มีการออกหนังสือประกาศ เพราะมีการแพร่ระบาดรุนแรงอย่างต่อเนื่องในหลายจังหวัดของประเทศไทยและคาดว่าจะมีผู้ติดเชื้อที่ไม่แสดงอาการอีกจำนวนหนึ่งกระจายอยู่ตามพื้นที่ทั่วไปจากการสัญจรไปมาระหว่างพื้นที่ประกอบกับแหล่งท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์อุทยานธรณีโลกสตูล ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชพิพิธภัณฑ์ช้างตึกตำบรรพ์ทุ่งหว้าและแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติถ้ำเลสเตโกดอน ที่มีปัจจัยเสี่ยงสูงต่อการแพร่ระบาดของโรคอย่างรวดเร็ว
เพื่อลดโอกาสการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามคำสั่งจังหวัดสตูล ที่ 726/2564 เรื่อง มาตรการฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ทางองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหว้า จึงประกาศปิดการให้บริการแหล่งท่องเที่ยวดังกล่าวตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะมีมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดได้ ส่วนการกำหนดวันเปิดให้บริการนั้นทางองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหว้าจะแจ้งให้ทราบต่อไป

You may also like