18/05/2021

สงขลาโฟกัส "ข่าวใกล้ตัว สื่อรอบด้าน สร้างสรรค์"

สตูล พบผู้ติดเชื้อรายที่ 4

21 เมษายน 64 ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศาลากลางจังหวัดสตูล นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล พร้อมด้วยนายแพทย์สมบัติ ผดุงวิทย์วัฒนา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสตูล ร่วมแถลงข่าวกรณีจังหวัดสตูลพบ ผู้ป่วยติดเชื้อโควิด -19 เพิ่มอีก 1 ราย เป็นหญิงไทยอายุ 52 ปี อาชีพรับจ้าง อาศัยอยู่ในพื้นที่ตำบลตำมะลัง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล ซึ่งเป็นมารดาของผู้ป่วยรายที่ 2 และเป็นผู้ป่วยรายที่ 4 ของจังหวัดสตูล เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2564 เดินทางด้วยเรือส่วนตัวมาท่าเรือตำมะลังและรถโรงพยาบาลสตูลไปรับมาตรวจหาเชื้อโควิด -19 ผลการตรวจพบเชื้อ ทางโรงพยาบาลสตูลจึงให้นอนพักรักษาตัวในห้องแยกโรค หลังจากนั้น วันที่ 20 เมษายน 2564 ส่งตัวต่อไปยังโรงพยาบาลสนามในโรงพยาบาลท่าแพ
ซึ่งทีมสอบสวนโรคและปฏิบัติการควบคุมโรคหรือ SRRT/CDCU จังหวัดสตูล ได้สอบสวนโรคพบว่าในช่วงระยะเวลา วันที่ 5-18 เมษายน 2564 ใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่ที่บ้าน เมื่อออกไปธุระ จะใช้มอเตอร์ไซค์และจะสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา และขณะนี้ได้ติดตามสืบสวนสอบสวนค้นหาผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วย ได้ครบทุกคนแล้ว เป็นชาวตำมะลัง จำนวน 5 คน ชาวตำบลพิมาน จำนวน 6 คน ทุกคนได้กักตัวในที่พักและมีการติดตามรายงานสุขภาพทุกวันเป็นเวลา 14 วัน พร้อมให้คำแนะนำในปฏิบัติตามมาตรการมีสุขอนามัยที่ดี และทุกคนอยู่ในความดูแลเฝ้าสังเกตอาการโดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลอย่างใกล้ชิด ส่วนท่าเรือโดยสารข้ามฟากและร้านค้าต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้มีการทำความสะอาดฆ่าเชื้อ โดย ผู้ประกอบการได้ปฏิบัติตามคำแนะนำด้านสุขอนามัย มีการรักษาความสะอาดอย่างเคร่งครัด ซึ่งทีมสอบสวนโรคและปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดสตูล ได้จัดระบบติดตามตลอดระยะช่วงเวลาเฝ้าสังเกตอาการกลุ่มเสี่ยงทุกคน จนครบ 14 วันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว


ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล กล่าวด้วยว่า ขณะนี้ทางจังหวัดสตูลได้เตรียมความพร้อมของโรงพยาบาลสนามจังหวัดสตูล ประกอบ ด้วยโรงพยาบาลท่าแพ อำเภอท่าแพ สามารถรองรับ และโรงพยาบาลทุ่งหว้า อำเภอทุ่งหว้า เพื่อรองรับประชาชนหากมีการติดเชื้อเพิ่มขึ้นในพื้นที่จังหวัดสตูล ทั้งนี้ ผู้ว่าฯ สตูล กล่าวให้กำลังใจพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดสตูล ขอให้ดูแลสุขอนามัยของตนเอง โดยให้คำนึงว่าทุกคนมีเชื้อ และควรใส่หน้ากากอนามัย 100% และล้างมือบ่อยๆ เว้นระยะห่างทางสังคม ไม่ไปที่ที่แออัด และตรวจวัดอุณหภูมิอยู่เสมอ เราก็จะห่างจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

You may also like