18/05/2021

สงขลาโฟกัส "ข่าวใกล้ตัว สื่อรอบด้าน สร้างสรรค์"

กองพัฒนานศ.-ศิษย์เก่าม.อ. มอบน้ำดืม “รพ.สนาม”นาหม่อม

ผศ.สุพจน์ โกวิทยา รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) เผยว่า ในวันนี้ 22 เมษายน เวลา 11.00 น. กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ (กองกิจฯเดิม) ม.อ. จะเดินทางไปมอบน้ำดื่มให้ โรงพยาบาลสนามที่ โรงพยาบาลนาหม่อม อ.นาหม่อม จ.สงขลา

โดยผู้แทนสมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พร้อมด้วยทีมกองพัฒนานักศึกษา จะออกเดินทางจากอาคารกิจกรรม นศ. เวลา 09.30 น. เพื่อไปบริจาคน้ำดื่มเวลา 11.00 น. ซึ่งมีตัวแทนจากสมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาการจัดการฯ ร่วมมอบน้ำดื่ม 100 แพ๊ค, ตัวแทนจากผู้บริหาร บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) 50 แพ๊ค และทีมงานกองพัฒน์ 50 แพ็ค

“เราร่วมด้วยช่วยกัน ให้กำลังใจวีรบุรุษสีขาว ขอบคุณทุกท่าน” ผศ.สุพจน์ กล่าว

You may also like