18/05/2021

สงขลาโฟกัส "ข่าวใกล้ตัว สื่อรอบด้าน สร้างสรรค์"

เบตง คุมเข้มโควิด หลังพบผู้ติดเชื้อ 2 ราย

ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอเบตง ตรวจความพร้อมอาคารสถานีขนส่งอำเภอเบตง สถานที่จัดตั้งศูนย์สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หรือโรงพยาบาลสนาม ในพื้นที่ อ.เบตง จ.ยะลา ขณะที่สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดยะลา พบผู้ป่วยรายใหม่ 3 ราย ในพื้นที่ อ.เบตง 2 ราย อ.กรงปีนัง 1 ราย


วันนี้ (21เม.ย.64) นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา พร้อมด้วยนายเอก ยังอภัย ณ สงขลา นายอำเภอเบตง นายวิโรจน์ อินทโมนี ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีเมืองเบตง แพทย์หญิงปัทมพันธ์ อนันตาพงศ์. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเบตง นายวงศ์วิทย์ อัครวโรทัย สาธารณสุขอำเภอเบตง พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอเบตง (ศปก.อ.เบตง) ได้เยี่ยมชมภายในอาคารสถานีขนส่งอำเภอเบตง เตรียมความพร้อมการจัดตั้งศูนย์สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หรือโรงพยาบาลสนาม ในพื้นที่ อ.เบตง จ.ยะลา สามารถรองรับผู้ติดเชื้อโควิด-19 ได้ 50- 70 เตียง เพื่อรองรับการให้บริการผู้ป่วย COVID – 19 โดยทำหน้าที่ในการคัดกรองและแยกผู้ป่วยโดยใช้ระดับความรุนแรงของโรค เพื่อจัดลำดับความสำคัญในการรักษาผู้ป่วยและจัดระบบบริการ

แพทย์หญิงปัทมพันธ์ อนันตาพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเบตง กล่าวว่า จากสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID – 19 ที่ยังคงต้องเฝ้าระวัง การจัดตั้งศูนย์สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หรือโรงพยาบาลสนาม เป็นการเตรียมความพร้อมรองรับผู้ที่ตรวจพบว่าติดเชื้อโควิด-19 แต่ไม่มีอาการ ให้มาดูแลรักษาและติดตามอาการที่โรงพยาบาลสนาม มีการดำเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด อาทิ เตียงห่างกันอย่างน้อย 1.5 เมตร ใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา ห้ามจับกลุ่มกัน และปฏิบัติตามหลัก D-M-H-T-T โดยก่อนเข้าพักเจ้าหน้าที่จะทำความเข้าใจกับผู้ติดเชื้ออย่างชัดเจน โดยมีบุคลากรทางการแพทย์ ประกอบด้วย แพทย์และพยาบาลอยู่ประจำทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้การรักษาและป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID – 19 รวมไปถึงรักษาความปลอดภัย มีการติดตั้งกล้องวงจรปิด เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยดูแลตลอดเวลา อีกทั้งมีอาหาร 3 มื้อ บริการสัญญาณ wifi ให้อีกด้วย ส่วนผู้ที่มีอาการโควิดรุนแรง ก็จะส่งต่อเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเบตง หรือโรงพยาบาลที่มีความพร้อมในการรักษาต่อไป

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเบตง กล่าวอีกว่า สำหรับผู้ป่วยที่จะเข้ารักษา ณ โรงพยาบาลสนาม ต้องเตรียมพร้อมสิ่งที่จำเป็นสำหรับการมาอยู่ที่โรงพยาบาลสนาม ได้แก่ เสื้อผ้า จำนวน 4-5 ชุด หรือพอดีกับจำนวนที่เข้าพัก 14 วัน ของใช้ในกิจวัตรประจำวัน เช่น สบู่ แชมพู โฟมล้างหน้า แปรงสีฟัน และอื่น ๆ ที่จำเป็น โดยเฉพาะผ้าอนามัยสำหรับผู้หญิง ยารักษาโรคประจำตัว รวมทั้งข้อมูล ประวัติการรักษาจากโรงพยาบาลเดิม (ถ้ามี) โทรศัพท์มือถือ สายชาร์จ ใช้สำหรับดาวน์โหลดแอำพลิเคชั่นไลน์ ในการติดต่อ หอผู้ป่วยในการสื่อสาร ขณะรักษาตัวอยู่ภายในโรงพยาบาลสนาม และสามารถนำกระติกน้ำร้อนมาเองได้ นอกจากนี้สิ่งที่ห้ามนำเข้ามาในที่พัก เช่น ทรัพย์สินมีค่า อุปกรณ์เล่นการพนัน บุหรี่ สารเสพติด เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อาวุธ และของมีคม เป็นต้น


ขณะนี้ สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดยะลา ระลอกเมษายน 2564 ” (เริ่ม 1 เม.ย. 2564 -วันที่ 21 เมษายน 2564 พบผู้ป่วยรายใหม่ 3 ราย ในพื้นที่ อ.เบตง 2 ราย อ.กรงปีนัง 1 ราย ทำให้ จ.ยะลา รวมมีผู้ป่วยสะสม 10 ราย อยู่ในพื้นที่ อ.เบตง 5 ราย รักษาตัวที่โรงพยาบาลเบตง อ.เมือง 4 ราย รักษาตัวที่โรงพยาบาลศูนย์ยะลา อ.กรงปีนัง 1 ราย รักษาตัวที่โรงพยาบาลกรงปีนัง ไม่มีผู้เสียชีวิต

 

You may also like