18/05/2021

สงขลาโฟกัส "ข่าวใกล้ตัว สื่อรอบด้าน สร้างสรรค์"

กระบี่ มอบอุปกรณ์ ร่วมใจสู้ภัยโควิด-19

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 นายอนุวรรต์ โหมดพริ้ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน รองรับผู้ป่วยติดเชื้อ โควิด 19 และมอบทุนและอุปกรณ์สิ่งของที่มีความจำเป็นในการให้บุคลากรทางการแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ และผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ได้ใช้ในขณะรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล อาหารว่าง บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป กาแฟ เครื่องบำรุงร่างกาย นมกล่อง น้ำดื่ม หน้ากากอนามัย เป็นต้น
ไปมอบให้กับแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ และบุคลากรทางการแพทย์ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ โรงพยาบาลจังหวัดกระบี่ และโรงพยาบาลสนามอาคารโกเมน เพื่อเป็นการสร้างขวัญให้กำลังใจแก่แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ และบุคลากรทางการแพทย์ทั้ง 3 แห่งที่เสียสละเวลาและทำหน้าที่สุดความสามารถ ในการเฝ้าระวังและป้องกันพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดกระบี่ ให้ปลอดภัยจากโรคติดเชื้อดังกล่าวให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ครื่องใช้ที่จำเป็นในการปฏิบัติให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และการสาธารณสุข สู้ภัยโควิด 19 โดยมีนายแพทย์วิทยา วัฒนเรืองโกวิท นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยผู้บริหารในสังกัดกระทรวงสุขร่วมให้การต้อนรับ ณ บริเวณหน้าสาธารณสุขจังหวัดกระบี่


จากนั้นเดินทางไปยัง โรงพยาบาลกระบี่เพื่อ ตรวจติดตามสถานการณ์ และตรวจเยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ และบุคคลกลุ่มเสี่ยงที่ มีกำหนดฉีดวัคซีนซิโนแว็ค ล็อตที่ 2 ในวันที่ 22- 23 เม.ย. 64 จำนวน 4,760 จำนวน 2,380 คน พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์และการสาธารณสุขที่มีการฉีดวัคซีนล็อตที่ 2 ซึ่งทั้งหมดล้วนเป็นเจ้าหน้าที่หน้าด่านสู้โควิด ต่างเสียสละและปฏิบัติหน้าที่ร่วมใจสู้ภัยโควิด จนสุดกำลังความสามารถ

You may also like