18/05/2021

สงขลาโฟกัส "ข่าวใกล้ตัว สื่อรอบด้าน สร้างสรรค์"

บุคลากร​ รพ.นราฯ รับล็อต2 มั่น!ปลอดภัยสร้างภูมิคุ้มกัน

รพ.นราธิวาสราชนครินทร์ ฉีดวัคซีน COVID – 19 เข็มแรกล็อตที่ 2 ให้บุคลากรทางการแพทย์ สาธารณสุขด่านหน้า และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่มีโอกาสเสี่ยง ด้าน ผอ.รพ.นราธิวาสฯ ย้ำวัคซีนมีความปลอดภัยช่วยสร้างภูมิคุ้มกัน
วันนี้ (22 เม.ย. 64) ที่อาคารเอนกประสงค์ โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร อ.เมือง จ.นราธิวาส นายแพทย์วิชัย วิเชียรวัฒนชัย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ ได้มาเยี่ยมให้กำลังใจบุคลาการทางการแพทย์และสาธารณสุข ประชาชนที่เข้ารับการฉีดวัคซีน COVID – 19 พร้อมทั้งแนะนำขั้นตอนการฉีดวัคซีนให้แก่ผู้มารับบริการ ซึ่งมี 7 ขั้นตอน นอกจากนี้ยังมีเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านประสิทธิภาพของวัคซีน COVID – 19 และวิธีรักษาผลข้างเคียงวัคซีน COVID – 19 เบื้องต้นในจุดต่างๆ


นายแพทย์วิชัย วิเชียรวัฒนชัย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ กล่าวว่า จังหวัดนราธิวาสได้รับการจัดสรรวัคซีน COVID – 19 จากรัฐบาล ซึ่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาสได้จัดสรรวัคซีนให้แก่โรงพยาบาลในจังหวัดนราธิวาสแล้ว ในความรับผิดชอบของโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ได้รับการจัดสรรวัคซีน COVID – 19 Sinovac ในรอบแรก จำนวน 460 คน เพื่อฉีดให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลนราธิวาสไปแล้ว 380 คน และบุคลากรอื่นๆ ทั้งผู้บริหารระดับจังหวัด นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด และบุคลากรด้านสาธารณสุข
สำหรับการได้รับวัคซีนครั้งที่ 2 ในรอบเดือนเมษายน 2564 ซึ่งเป็นวัคซีนเข็มแรก ได้รับจำนวน 1,618 คน เริ่มฉีดวัคซีนมาตั้งแต่วันที่ 20 – 22 เมษายน 2564 และในช่วงวันที่ 17 – 19 พฤษภาคมนี้ จะฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 ให้กับผู้ที่ได้รับวัคซีนล็อตแรกเมื่อช่วงต้นเดือนเมษายน โดยจังหวัดนราธิวาสได้รับการจัดสรรวัคซีนเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากสถานการณ์ COVID – 19 ในพื้นที่ ที่มีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ในการฉีดวัคซีนวันนี้ (22 เม.ย. 64) ได้ฉีดให้ให้กับบุคลากรของโรงพยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ สาธารณสุขด่านหน้า และหน่วยงานที่มีความเสี่ยงในการติดเชื้อ COVID – 19


อย่างไรก็ตาม ขอเน้นย้ำให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการ DMHTT รวมทั้งขอให้มั่นใจว่าวัคซีนมีความปลอดภัย มีผลข้างเคียงน้อย ช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ประชาชน และขอเชิญชวนประชาชนกลุ่มเป้าหมายมารับวัคซีน COVID – 19 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ไปด้วยกัน
ด้านนางกัลยา มณีโชติ ประธาน อสม. ตำบลบางนาค กล่าวว่า การได้รับวัคซีน COVID – 19 จะช่วยสร้างความมั่นใจในการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข ซึ่ง อสม.ต้องคัดกรองผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง การฉีดวัคซีนก็จะช่วยสร้างภูมิคุ้มกัน เชื่อว่าวัคซีนมีคุณภาพและปลอดภัย เพราะบุคลากรทางการแพทย์ก็ฉีดวัคซีนเช่นกันซึ่งมีผลข้างเคียงน้อย ได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนป้องกันตนเอง และทางสาธารณสุขได้ให้ อสม.สำรวจข้อมูลการฉีดวัคซีน ซึ่งสมาชิกในชุมชนส่วนใหญ่ต้องการจะฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน

You may also like