18/05/2021

สงขลาโฟกัส "ข่าวใกล้ตัว สื่อรอบด้าน สร้างสรรค์"

นาทวี เปิดรพ.สนาม หลังผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น

รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม ณ ค่ายมหาจักรีสิรินธร อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา เพื่อรองรับผู้ติดเชื้อโควิค 19 ในวันพรุ่งนี้ หลังพบผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง

วันนี้ (22 เม.ย. 64) นายวรณัฏฐ์ หนูรอต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามและซักซ้อมทำความเข้าใจในการปฏิบัติงานภาคสนาม ณ กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 5 ค่ายมหาจักรีสิรินธร อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา เพื่อใช้สำหรับรองรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิค -19 ในวันพรุ่งนี้เป็นวันแรก โดยได้มีการปรับเปลี่ยนพื้นที่โรงนอนของหน่วยฝึกทหารใหม่ให้เป็นโรงพยาบาลสนาม ซึ่งสามารถรองรับผู้ป่วยติดเชื้อได้ จำนวน 100 เตียง พร้อมกับนำเทคโนโลยีมาใช้ในการสื่อสารระหว่างผู้ป่วยกับบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อเป็นการลดการสัมผัสระหว่างกัน

สำหรับการดำเนินงานของโรงพยาบาลสนามแห่งนี้ ได้เตรียมความพร้อมจัดตั้งระบบความปลอดภัย และป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างสูงสุด ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาจะต้องปฏิบัติตามการควบคุมอย่างเคร่งครัด โดยแบ่งพื้นที่ตามโซนที่ได้กำหนดไว้ เป็นอาคาร 2 ชั้น คือชั้นที่ 1 สำหรับหอผู้ป่วย จำนวน 40 เตียง และชั้น 2 เป็นหอผู้ป่วย จำนวน 60 เตียง แบ่งเป็นห้องปฏิบัติงานของทีมแพทย์สนาม และจะใช้เทคโนโลยีในการดูแลรักษาเพื่อลดการสัมผัสระหว่างผู้ป่วยกับบุคลากรทางการแพทย์ ทั้งนี้พร้อมใช้เป็นโรงพยาบาลสนามเพื่อรองรับผู้ติดเชื้อจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 ที่ปัจจุบันพบว่ามีผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง

 

You may also like