18/05/2021

สงขลาโฟกัส "ข่าวใกล้ตัว สื่อรอบด้าน สร้างสรรค์"

กาชาดพัทลุงมอบสิ่งของแก่ผู้ป่วยโควิด

เหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุงมอบชุดอุปโภค บริโภค ให้แก่ผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019


วันนี้ 23 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ เป็นประธานมอบชุดอุปโภค บริโภค โดยมีนางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดได้นำสมาชิกเหล่ากาชาด และบริษัท YECพัทลุง มอบถุงยังชีพและชุดอุปโภค บริโภค ให้แก่นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพัทลุง เพื่อนำไปมอบให้โรงพยาบาลศูนย์น้ำใจคนเมืองลุงเพื่อแจกให้แก่ผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ล่าสุดพื้นที่จังหวัดพัทลุงพบผู้ป่วยวันนี้เพิ่มจำนวนอีก 14 ราย และมีผู้ป่วยสะสมระลอกใหม่ประจำเดือน เมษายน 2564 จำนวน 83 ราย และผู้ป่วยที่รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสนาม จำนวน 12 ราย เพื่อให้โรงพยาบาลสนาม หรือโรงพยาบาลศูนย์น้ำใจคนเมืองลุง มีชุดอุปโภค บริโภค และถุงยังชีพ เพื่อไว้ใช้ที่จำเป็นอย่างเร่งด่วน และทีมแพทย์พร้อมรับมือกับผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

 

You may also like