06/05/2021

ข่าวใกล้ตัว สื่อรอบด้าน สร้างสรรค์

สตูลแถลง! พบผู้ติดเชื้อโควิด 4 ราย!

วันนี้ 23 เมษายน 2564 นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล กล่าวว่า วันนี้ ศบค.ประกาศเพิ่มในของจังหวัดสตูล จำนวน 4 ราย กรณีตรวจพบเชื้อโควิด-19 ติดเชื้อเป็นกลุ่มก้อน 4 ราย ที่บ้านวังเพนียด ตำบลเกตรี อำเภอเมือง จังหวัดสตูล โดยมีรายละเอียดดังนี้ เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2524 เวลา 8.30 น. งานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบ้านวังพะเนียด ตำบลเกตรี อำเภอเมืองจังหวัดสตูล ได้รับแจ้งจากงานระบาดโรงพยาบาลสตูล ว่าพบผู้ป่วยตรวจสารพบสารพันธุกรรมของเชื้อ SARS-C0v-2 จำนวน 4 ราย มีประวัติสัมผัสผู้ป่วยยืนยันจำนวน 2 ราย ซึ่งเป็นลูกสาวและลูกเขยที่มาจากกรุงเทพฯเพื่อมาเยี่ยมในช่วงสงกรานต์ ซึ่งเป็นผู้ป่วยผลยืนยันที่โรงพยาบาลในพื้นที่กรุงเทพฯ ในกรณีของจังหวัดสตูลเป็นหญิงไทยจำนวน 3 ราย และเด็กชายไทย จำนวน 1 ราย ทั้งหมดมีภูมิลำเนาที่จังหวัดสตูล

ทีมสอบสวนโรคสำนักงานสาสุขจังหวัดสตูลร่วมกับหน่วยงานปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอเมืองและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังพะเนียด ได้สอบสวนโรค ในวันที่ 22 เมษายน 2564 ทันที โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหาขอบเขตการระบาดแหล่งโรคปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดแพร่กระจายเชื้อ และก็ให้คำแนะนำในการป้องกันควบคุมโรคเบื้องต้น ซึ่งมีทามไลน์และผลการสอบสวนโรค ดังนี้ ผู้ป่วยรายที่ 1 เป็นหญิงไทย อายุ 42 ปี ผู้ป่วยรายที่ 2 เป็นหญิงไทย อายุ 17 ปี เป็นลูกสาวของผู้ป่วยรายที่ 1 ผู้ป่วยรายที่ 3 เป็นหญิงไทย อายุ 28 ปี เป็นน้องสาวผู้ป่วยรายที่ 1 ผู้ป่วยรายที่ 4 เป็นเด็กชายอายุ 7 เดือน เป็นลูกชายผู้ป่วยรายที่ 3 ราย โดยมีไทม์ไลน์ดังนี้ วันที่ 7 เมษายน 64 ลูกสาวและลูกเขยที่เดินทางกลับจากกรุงเทพฯ รับผู้ป่วยรายที่ 1 ซึ่งเป็นมารดา ที่ ม. 5 ต.เกตรี อ.เมือง จ.สตูล เพื่อไปที่บ้าน หมู่ที่ 1 ต.เกตรี อ.เมือง จ.สตูล วันที่ 8 เมษายน 64 เวลา ประมาณบ่ายโมงลูกสาวและลูกเขย ม.1 ต.ท่าแพ อ.ท่าแพ ทำบุญที่บ้าน มีผู้มาร่วมงานประมาณ 25 คน ช่วงเย็นส่งมารดากลับบ้านหมู่ที่ 5 ตำบลเกตรี อำเภอเมือง จังหวัดสตูล วันที่ 9 เมษายน 64 ลูกสาวและลูกเขยพร้อมกับหลานซึ่งเป็นลูกของพี่สาวที่อยู่ที่หมู่ที่ 1 ตำบลท่าแพ อำเภอท่าแพ 2 คน ครอบครัวของผู้ป่วยรายที่ 1 มารดาและครอบครัวของผู้ป่วยรายที่ 3 น้องและน้าจากหมู่ 5 ตำบลเกตรีไปเที่ยวเล่นน้ำตกวังสายทองตำบล น้ำผุด อำเภอละงู และไปรับประทานอาหารที่ปากบารา ตำบลปากน้ำ อำเภอละงู วันที่ 10 เมษายน 64 ลูกสาวลูกเขยมานอนที่บ้านผู้ป่วยรายที่ 1 ทำกิจกรรมร่วมกัน เช่น ปิ้งย่าง ลูกชิ้น โดยมีครอบครัวของผู้ป่วยรายที่ 3 ร่วมทำกิจกรรม วันที่ 11 เมษายน 64 ลูกสาวและลูกเขย กลับบ้านหมู่ที่ 1 ตำบลท่าแพ อำเภอท่าแพ เพื่อเตรียมตัวกลับกรุงเทพฯ ในวันที่ 11 เมษายน 64 วันที่ 12 เมษายน 64 ผู้ป่วยรายที่ 1 มีอาการไข้ ไม่ได้ออกจากบ้านไม่ได้ทำงาน วันที่ 21 เมษายน 64 เข้ารับการตรวจเชื้อเพื่อหาเชื้อ covid-19 โดยที่ลูกสาวและลูกเขยโทรศัพท์แจ้งผู้ป่วยรายที่ 1 ว่าตนเองและสามีติดเชื้อโควิค- 19 รับการตรวจจากโรงพยาบาลในจังหวัดจากกรุงเทพ ในวันที่ 18 เมษายน 2564 ผลออกในวันที่ 19 เมษายน 2564 จึงต้องการให้แม่และญาติที่สัมผัสร่วมบ้านและสัมผัสใกล้ชิดได้ตรวจยืนยัน วันที่ 21 เมษายน 64 โรงพยาบาลสตูลแจ้งผลการตรวจ 4 คน ยืนยันผลการพบการติดเชื้อ แต่มีข้อมูลช่วงระหว่าง 13-20 เมษายน 2564 ผู้ป่วยรายที่ 2 รับจ้างเก็บพริกแทนผู้ป่วยรายที่ 1 เนื่องจาก ผู้ป่วยรายที่ 1 ไม่สบาย ไป-กลับ ระหว่างบ้านกับสวนพริกทุกวัน ผู้ป่วยรายที่ 3 เป็นน้องสาวผู้ป่วยรายที่ 1 ขายลูกชิ้นหน้าบ้านทุกวัน ส่วนผู้ป่วยรายที่ 4 อายุ 7 เดือน เป็นลูกผู้ป่วยรายที่ 3
จากการสอบสวนโรค พบกลุ่มเสี่ยงสูงทั้งหมด จากพื้นที่หมู่ที่ 5 ตำบลเกตรี อำเภอเมือง สตูล และพื้นที่หมู่ที่ 1 ตำบลท่าแพ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล ทั้งหมด จำนวน 37 คน กลุ่มเสี่ยงสูง จากผู้ป่วยรายที่ 1 และ 2 บ้านเลขที่ 201 หมู่ที่ 5 ตำบลเกตรี อำเภอเมือง สัมผัสร่วมบ้าน 4 คน เก็บ swab วันที่ 13 เมษายน 64 ที่โรงพยาบาลสตูล สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วย 1 คน ทำ swab แล้วที่โรงพยาบาลสตูล วันที่ 22 เมษายน 64 ผลพบเชื้อ รอตรวจซ้ำครั้งที่ 2 กลุ่มเสี่ยงสูง จากผู้ป่วยรายที่ 2 และ 3 บ้านเลขที่ 110 หมู่ที่ 5 ตำบลเกตรี อำเภอเมือง มีการสัมผัสร่วมบ้าน จำนวน 7 คน เก็บ swab วันที่ 23 เมษายน 2564 ที่โรงพยาบาลสตูล รอผล กลุ่มสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยยืนยันที่มีผลตรวจ จำนวน 25 คนอาศัยอยู่ที่ หมู่ที่ 1 ตำบลท่าแพ เป็นผู้ป่วยที่สัมผัสผู้ป่วยจากกรุงเทพฯ ผู้สัมผัสที่ไปเล่นน้ำตกวังสายทอง ตำบลน้ำผุด อำเภอละงู จำนวน 2 คน เป็นกลุ่มเสี่ยงสูง ที่จะต้องดำเนินการต่อไป ผู้สัมผัสที่ร่วมงานทำบุญบ้าน จำนวน 23 คน ทำการ swab แล้ว วันที่ 22 เมษายน 64 โรงพยาบาลท่าแพ เก็บ swab รอผล ในขณะนี้ พื้นที่ตำบลเกตรี มีการจัด LQ จำนวน 1 จุดแยกกลุ่มเสี่ยงสูงเข้าใน LQ จำนวน 12 รายแล้ว ส่วนท่าแพ เข้า LQ จำนวน 2 ราย และที่เหลือเป็นกลุ่มเสี่ยงต่ำ เข้า HQ แล้ว
ผลการการปฏิบัติงานของทีมสอบสวนโรคและทีมปฏิบัติการควบคุมโรค (SRRT/CDCU) ติดตามสืบสวนสอบสวนค้นหาผู้สัมผัสใกล้ชิด พร้อมให้คำแนะนำให้ปฏิบัติตามมาตรการ เน้นการมีสุขอนามัยที่ดี ทุกคนเฝ้าสังเกตอาการกักตัวเองเรียบร้อยแล้ว ส่วนอาคารบ้านเรือนแนะนำการทำความสะอาดฆ่าเชื้อ ปฏิบัติตามคำแนะนำด้านสุขอนามัย มีการรักษาความสะอาดอย่างเคร่งครัด ทีมSRRT/CDCU (ทีมสอบสวนโรคและปฏิบัติการควบคุมโรค) จัดระบบติดตามตลอดระยะช่วงเวลาเฝ้าสังเกตอาการกลุ่มเสี่ยงทุกคน จนครบ 14 วัน ติดตามการรายงานสุขภาพ เพื่อประเมินอาการและสถานการณ์การระบาด ติดตามและแจ้งข้อมูลให้ผู้สัมผัสรายงานกับหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ ประชุมชี้แจง แนวทางการควบคุมโรคแก่คณะทำงานของตำบลเกตรี และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน พร้อมประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสายสร้างความเข้าใจ แก่ประชาชนในพื้นที่ และให้อำเภอเมืองจัดระบบจัดตั้งหน่วยคัดกรองบุคคลเข้า ออกพื้นที่ หมู่ที่ 5 ตำบลเกตรี ตามมาตรการอย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล รายงานอัปเดต อาการของผู้ป่วย ทั้ง 8 ราย ว่าขณะนี้ รายที่ 1 ชาวญี่ปุ่น รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสตูล อาการปกติ รายที่ 2 นักศึกษาแม่โจ้ รักษาอยู่ที่โรงพยาบาลสนาม โรงพยาบาลท่าแพ อาการปกติ รายที่ 3 กรณีตกปลา รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสนาม โรงพยาบาลท่าแพ อาการมีไข้ต่ำเล็กน้อย รายที่ 4 แม่ของนักศึกษาแม่โจ้ รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสนาม โรงพยาบาลท่าแพ อาการปกติ รายที่ 5 , 6 , 7 อาการปกติทุกคน รายที่ 8 มีอาการไอเล็กน้อย และขอให้ทุกคนเชื่อมั่นในกระบวนการของทางการแพทย์

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสตูล กล่าวตอนท้ายว่า ขอให้ประชาชนแจ้งหากมีญาติพี่น้อง มาจากพื้นที่เสี่ยง ในช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา สามารถแจ้งย้อนหลังได้ นับจากนี้ไป พี่น้องชาวจังหวัดสตูลที่เดินทางไปเที่ยวต่างจังหวัดช่วงวันหยุดยาวที่ผ่านมาหากไม่แน่ใจว่าตัวเองไปในพื้นที่สุ่มเสี่ยงไหนบ้างให้แจ้งทาง อสม. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่ด้วย เพื่อจะได้ป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดในวงกว้าง และขอให้ทุกคนช่วยรับมือโดยปฏิบัติตามขั้นตอนที่ทางจังหวัดประกาศอย่างเคร่งครัด

You may also like