06/05/2021

ข่าวใกล้ตัว สื่อรอบด้าน สร้างสรรค์

ธ.ก.ส.สงขลา มอบน้ำดื่มช่วยโควิด-19

นายทวิชาติ จุลละพราหมณ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส. สงขลา มอบน้ำดื่ม จำนวน 1,200 ขวด แก่สำนักงานสาธารณสุข​อำเภอหาดใหญ่ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่และบุคลากรที่ปฎิบัติงานช่วงวิกฤตของการระบาด COVID -​19 ณ สำนักงานสาธารณสุข​อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564

You may also like