06/05/2021

ข่าวใกล้ตัว สื่อรอบด้าน สร้างสรรค์

เกษตรสงขลา เร่งแก้ศัตรูพืชตระกูลปาล์ม(มะพร้าว)

สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา โดยนายวิชัย ศรีสมโภชน์ เกษตรจังหวัดสงขลา มอบหมายให้นางสาวประพันธ์ ชนะวรรณโณ หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช และนางสาวกัญจนาถ ช่างสาน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ​ กลุ่มอารักขาพืช ร่วมกับนายนราศักดิ์ ชุมแก้ว เกษตรอำเภอสทิงพระ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอสทิงพระ ลงพื้นที่สำรวจแปลงเรียนรู้การจัดการศัตรูพืชตระกูลปาล์ม(มะพร้าว) ของนางนรินรัตน์ แก้วมณี โดยให้คำแนะนำเกี่ยวกับการจัดการแปลงในช่วงหน้าแล้งกับเกษตรกร ณ หมู่ที่ 1 ตำบลวัดจันทร์ อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา

ข้อมูลจาก : สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา

You may also like